Første europeiske CanSat-konkurranse holdes i Norge

En CanSat synker mot bakken
10 august 2010

Den europeiske romorganisasjonen ESAs Utdanningskontor og norske NAROM (Nasjonalt senter for romrelatert utdanning) arrangerer for første gang i Europa konkurransen CanSat for elever i videregående skole.

I konkurransen bygger elevene sin egen satellitt som skytes opp og foretar ulike målinger. Tevlingen er en del av ESAs initiativ for å inspirere unge til å velge utdannelse innen naturvitenskap og teknologi.

Konkurransen finner sted 16. til 19. august 2010 på Andøya Rakettskytefelt i Nordland fylke.

Elever fra ti av ESAs medlemsland deltar på konkurransen. De kommer fra Belgia, Danmark, Hellas, Irland, Italia Norge, Spania, Storbritannia, Sverige og Tsjekkia.

Satellitt på størrelse med en brusboks

I løpet av det siste halve året har elevene bygget sin egen lille satellitt på størrelse med en brusboks (på engelsk: can). Satellitten kalles derfor en CanSat.

Nå er det endelig tid for oppskyting. Det skjer ved hjelp av rakett til en høyde på en kilometer. Der vil satellittene foreta ulike eksperimenter og måle for eksempel variasjoner i jordas magnetfelt og stråling fra sola.

Hver gruppe består av minst fire elever og en lærer. Alt i alt deltar 80 personer i konkurransen på Andøya. Elevene går siste året på videregående skole.

Konkurransen starter mandag 16. august med en offisiell seremoni der en liten hybridrakett blir skutt opp fra Andøya. Deretter blir det taler av:

  • Odd Roger Enoksen, leder for Andøya Rakettskytefelt
  • Arne Hjalmar Hansen, leder for NAROM
  • Chris de Cooker, leder for ESAs Avdeling for internasjonale relasjoner
  • Francesco Emma, leder for ESAs Utdanningskontor
Andøya Rakettskytefelt

Pressen inviteres til å overvære åpningsseremonien på Andøya Rakettskytefelt mandag 16. august klokken 9. Oppskytingen av satellittene vil skje tirsdag 17. august fra klokken 11 til 16 i Skarsteindal, en nedlagt militærforlegning 10 minutters kjøretur fra rakettskytefeltet.

Konkurransejuryen består av ansatte ved ESA, NAROM, IAF og Norsk Romsenter. De vil vurdere elevprosjektene og ta ut tre vinnere av konkurransen. Vinnerne mottar et trofé og romrelaterte premier som teleskoper. Prisutdelingen finner sted onsdag 18. august.

Bakgrunnsinformasjon

Den europeiske CanSat-konkurransen er en del av ESAs initiativ for å inspirere unge til å velge utdanning og karriere innen naturvitenskap og teknologi. Både romorganisasjonene og samfunnet generelt trenger kvalifisert arbeidskraft innen naturvitenskap og teknologi i fremtiden.

CanSat-konkurransen gir elevene unike erfaringer ved å legge til rette for egne eksperimenter og skape dialog og interaksjon i en konkurranse med lag fra flere ulike land.

Elevsatellittene må klare å måle trykk og temperatur under flytiden, samt utføre lagenes eget prosjekt. Lagene og deres prosjekter er:

Land Lag Prosjekt
Lag 1 Belgia Brussels Vikings Beregninger av bane og magnetfelt
Lag 2 Tsjekkia X-Gymzr Fremstilling av Eco-fallskjerm
Lag 3 Danmark 2009xCanSat GPS- og høydemålinger
Lag 4 Hellas Icaromenippus Prøver av CO2 og O2 i atmosfæren
Lag 5 Italia TASSONI Målinger av akselerasjon og magnetfelt
Lag 6 Norge CanCrushers Testing av airbag og g-kraftsensor
Lag 7 Spania DeSoto Målinger av bane under nedstigning og stråling fra sola
Lag 8 Sverige HotIce Effekten av g-kraft på “HotIce”-krystaller
Lag 9 Storbritannia Team Eclipse Vindprofil ved nedstingning, målinger av GPS og akselerasjon
Lag 10 Irland Triailliú Måling av CO2

Lagene er valgt ut etter en rekke kriterier. Blant dem vitenskapelig og teknisk nytte av lagprosjektet, vurdering av utdanningsprogrammet som støtter de enkelte lagene, fordelingen av arbeid i gruppen, og tiden som elevene kunne sette av til prosjektet på skolen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.