Første italiener til Den internasjonale romstasjonen i et russisk romfartøy

Roberto Vittori
21 februar 2002

ESA PR 6-2002. ESA-astronaut Roberto Vittori blir 25. april første italiener som starter fra Baijkonur med et russisk Sojus romfartøy. Tidagers-ferden med kodenavnet ”Marco Polo” går til Den internasjonale romstasjonen.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.