Første norskbygde satellitt

NCUBE-2
NCUBE-2 er ikke stor, men rommer likevel omkring 1 000 komponenter
24 oktober 2005

En terning med sidekanter 10 cm og en vekt på litt under 1 kg stemmer kanskje ikke helt med den vanlige forestillingen om noe som skal opp i rommet. De aller fleste satellitter er større, men NCUBE-2 er den første satellitt bygget i Norge. Og nå er den klar til oppskytning.

NCUBE-2 skal etter planen skytes opp 27. oktober klokken 08.52 med en russisk Kosmos 3M bærerakett fra Plesetsk-kosmodromen – sammen med to andre små Cubesat-satellitter, én fra Tyskland og én fra Japan, i SSETI (Student Space Exploration and Technology Initiative) Express. Fra en polar bane i 680 kilometers høyde vil den norske satellitten bli brukt i spesielt to eksperimentbetonte oppdrag: Overvåkning av skipstrafikk langs norskekysten og reinsdyr på Filefjell.

Skipsovervåkningen skal foregå ved at utstyr i satellitten tar imot og videresender fra AIS (Automatic Identification System), et GPS-basert automatisk identifikasjonssystem som er pålagt benyttet i større skip. Vanligvis blir informasjon om posisjon, hastighet, bestemmelsessted, last osv. sendt fra skipene til stasjoner på land. Nå skal spesielt tilpasset utstyr i NCUBE-2 prøve om informasjonene kan formidles via satellitt. ”Dermed vil vi kunne følge båter som går lengre fra land, og vi merker at det er internasjonal interesse for prosjektet”, sier Marianne Vinje Tantillo, prosjektleder ved Norsk Romsenter.

Reinsdyr med klave
Reinsdyr med klave

Forsøket med overvåkning av reinsdyr skal foregå på omtrent samme måte. UMB (Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås) og Filefjell Reinlag har utstyrt et mindre antall reinsdyr med en klave som har GPS-mottaker, AIS-sender og en batteripakke. Håpet er å kunne følge hele flokker på denne måten.

NCUBE-2 vil bli separert fra SSETI Express noe over en time etter starten fra Plesetsk, og dermed overtar kontrollsenteret ved Andøya Rakettskytefelt styringen. Tre dager senere overføres den til Høgskolen i Narvik. Data fra satellitten skal fanges opp av to bakkestasjoner, den ene ved Høgskolen i Narvik, den andre på Svalbard. Antatt operasjonstid er seks måneder.

Satellitten er resultatet av et initiativ tatt i 2001 av Andøya Rakettskytefelt, Norsk Romsenter og NAROM, Nasjonalt Senter for Romrelatert Utdanning.

I overkant av 80 studenter fra NTNU, Høgskolen i Narvik, UiO (Universitetet i Oslo) og UMB har planlagt, utviklet, prøvet og bygget NCUBE-2 pluss bakkeutstyret i Narvik og på Svalbard. FFI og Universitetet i Oslo har bidratt med teknologiske innspill underveis, FFI dessuten med vibrasjonsprøver og termiske prøver. Prosjektet antas å koste omkring 2 millioner kroner, men i tillegg kommer bidraget i form av utstyr og teknisk støtte fra industrien.

Det dreier seg altså om et studentprosjekt med formål å skaffe praktisk erfaring i planlegging, konstruksjon, bygging, integrering, prøving, oppskytning, operasjon og databehandling for en liten satellitt med konkrete, multidisiplin-oppgaver. I et større perspektiv gjelder det naturligvis også å øke interessen for realfag blant ungdom.

Det ble bygget to satellitter samtidig – NCUBE-1 med tilnavnet Rudolf skal skytes opp tidlig 2006 for de samme bruksområdene men med litt andre løsninger.

For ytterligere informasjon, kontakt

Seksjonssjef Marianne Vinje Tantillo
Norsk Romsenter
Telefon 22 51 18 29/98 83 26 38

Kommunikasjonsdirektør Marianne Moen
Norsk Romsenter
Telefon 11 51 18 17/48 06 37 43

Arne Hjalmar Hansen
Andøya Rakettskytefelt
Telefon 90 61 72 64

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.