Første runde i astronaututtaket er klart

Schlegel's first spacewalk
26 juni 2008

Etter en måned med åpen søking, er resultatet av den første runden i ESAs astronaututtak nå klart. ESA åpnet søkeprosessen på nettet den 19. mai 2008. Nesten 10 000 søkere registrerte seg på nettsidene. Da søkingen stengte en måned senere, hadde 8413 astronautkandidater sendt inn den nødvendige dokumentasjonen og fylt ut hele søknadsskjemaet. Disse kandidatene går nå videre i utvelgelsesprosessen.

76 norske søkere

De fleste av søkerne var fra Frankrike (22,1 prosent) og Tyskland (21,4 prosent), fulgt av Italia (11 prosent), Storbritannia (9,8 prosent) og Spania (9,4 prosent).

ESA mottok 76 søknader fra Norge. Blant disse var 9 fra kvinnelige søkere.

Totalt var 16 prosent av søkerne kvinner. Se tabellen nedenfor for flere detaljer.

Land Antall søkere % av søkere søkere med annet
statsborgerskap
*
Menn
**
Kvinner
**
Østerrike 210 2.5% 8 195 23
Belgia 253 3.0% 8 224 37
Danmark 35 0.4% 4 34 5
Finnland 336 4.0% 5 283 58
Frankrike 1860 22.1% 58 1616 302
Tyskland 1798 21.4% 35 1523 310
Hellas 159 1.9% 14 152 21
Irland 128 1.5% 11 110 29
Italia 927 11.0% 39 815 151
Luxembourg 14 0.2% 0 14 0
Norge 74 0.9% 2 67 9
Andre 72 0.9% 309 301 80
Portugal 210 2.5% 10 192 28
Spania 789 9.4% 21 707 103
Sverige 172 2.0% 9 156 25
Sveits 351 4.2% 26 325 52
Nederland 203 2.4% 2 175 30
Storbritannia 822 9.8% 42 697 167
Total 8413 100.0% 603 7586 1430

* antall søkere som har statsborgerskap også i et annet land
** antall søkere som har statsborgerskap i nevnte land eller også i et annet land

Gode søkertall

- 8000 søkere er færre enn forventet, men det kan komme av at kravene til den medisinske dokumentasjonen var strenge, sier Marianne Vinje Tantillo, seksjonssjef for forskning og romstasjon ved Norsk Romsenter.

Dermed har det nok tatt søkerne lang tid og innsats for å få tak i de nødvendige papirene.

Tantillo synes likevel at antallet norske søkere er bra. Bemannet romfart har ikke vært et stort satsingsområde i Norge, slik det er i flere europeiske land.

- Norges deltakelse i romstasjonsprogrammene er på rundt 0,5 prosent, sier Tantillo - Det prosentvise tallet på de norske søkerne til astronaututtaket er mye høyere.

Simonetta Di Pippo, ESAs direktør for bemannet romfart, er også fornøyd.

- Jeg er svært fornøyd med at vi har fått så mange søknader, fra alle av ESAs 17 medlemsland, sier hun. - Det viser at den sterke satsingen på bemannet romfart og utforsking, som ESA og dets medlemsland har vist ved å holde den første astronaututvelgelsen på mer enn 15 år, er møtt av en like stor interesse hos publikum i de europeiske landene.

Psykologiske tester

Gruppen som står for utvelgelsesprosessen befinner seg ved det europeiske astronautsenteret i Køln i Tyskland. De har nå den utfordrende oppgaven med å finne og velge ut de beste søkerne.

I første omgang skal fra 700 til 1000 søkere tas ut til neste runde. Disse kandidatene vil snart motta et brev som inviterer dem til å bli med på det neste trinnet i prosessen. Det er psykologiske tester.

Disse testene skal måle både de psykologiske og tekniske ferdighetene til søkerne. Kandidatene vil bli testet på flere ulike felt, som visuell hukommelse og psykomotorisk koordinering.

Har du lyst til å prøve en slik test, klikk her.

Til romstasjonen og videre

Dette er ESAs første astronaututtak siden den første astronaututvelgelsen i 1992.

Europas nye astronauter vil bli utgjøre kjernen i ESAs program for bemannet romferd. Dette programmet inkluderer fremtidige oppdrag til den internasjonale romstasjonen, og enda lenger ut i rommet.

For mer informasjon:

ESA Media Relations Office
Tel: +33(0)1 5369 7299
Fax: +33(0)1 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.