Forbedret Ariane 5 demonstrerer stor løftekapasitet

15 februar 2005

ESA PR 09-2005. Den siste versjonen av Ariane 5, konstruert for å løfte en nyttelast på inntil 10 tonn opp i en geostasjonær overføringsbane, ble sendt på sin første prøvetur 12. februar. Etter en perfekt start fra den europeiske oppskytningsbasen i Fransk Guyana klokken 18.03 lokal tid (22.03 norsk tid), plasserte Ariane Flight 164 nyttelasten i den forutbestemte overføringsbanen.

Det vellykkede resultatet baner vei for kommersiell bruk av denne Ariane 5 ECA-versjonen, som skal erstatte dagens Ariane 5G Generic-modell. Den er utviklet for å opprettholde Europas stilling som global leverandør av oppskytningstjenester. Fra og med den andre oppskytningen som er planlagt til sommeren, skal Ariane 5 ECA bli den nye europeiske arbeidshesten for transport av tung nyttelast til geostasjonære baner og enda lenger.

Ariane 5 ECA har to oppgraderte faststoffmotorer med 2,43 tonn ekstra drivstoff, noe som øker den kombinerte løftekraften med 588 kN sammenlignet med Generic-konfigurasjonen. Det kryogeniske hovedtrinnet er også oppgradert til å frakte 15 tonn ekstra drivstoff. Det drives av den nye Vulcain 2motoren, som er basert på Vulcain 1, og som utvikler 20 % mer løftekraft. Ariane 5 ECA bruker for første gang det nye kryogeniske ESC-Atopptrinnet, drevet av den samme HM-7Bmotoren som det tredje trinnet på Ariane 4.

Ariane 5 ECA har tilstrekkelig løftekapasitet til å transportere de fleste kombinasjoner av kommersielle satellitter til geostasjonære overføringsbaner, og vil gjøre det mulig for Arianespace å gjeninnføre dobbeltoppskytningssystemet som har vært så vellykket for tidligere generasjoner av Ariane-raketter.

Kommersiell og teknologisk nyttelast

Ariane 5 ECA hadde med seg tre typer nyttelast på denne turen. Den første, som ble utplassert 26 minutter etter start, var XTAR-EUR, en kommersiell X-bånd kommunikasjonssatellitt på 3600 kg som ble fløyet på vegne av XTAR LLC. Denne vil senere bruke sitt eget fremdriftssystem for å nå en sirkulære bane. Etter en utprøvingsperiode i rommet, vil den skaffe statlige kunder sikre kommunikasjonstjenester.

De to andre satellittene om bord, minisatellitten Sloshsat FLEVO og den instrumentutstyrte Maqsat B2, ble fraktet i den doble Sylda-utplasseringsadapteren, og ble tatt med på vegne av ESA.

Den neste satellitten som ble utplassert, 31 minutter etter starten, var Sloshsat, en 129 kilograms satellitt for eksperimentering og analyse av væsker i jordbane utviklet for ESA av det nasjonale romlaboratoriet i Nederland (NRL). Den skal studere væskers fysikk i mikrogravitasjon for å finne ut hvordan skvulping i drivstofftanker påvirker styringen av romfartøyer. Det er planlagt at denne oppgaven skal ta 10 dager.

For å begrense tilveksten av romsøppel skal den tredje passasjeren, Maqsat B2, hele tiden være koblet til bærerakettens tredje trinn. Denne instrumentmodellen på 3500 kg er konstruert for å simulere de dynamiske egenskapene til kommersielle satellitter i Ariane 5´s nyttelastseksjon. Et autonomt telemetrisystem overførte informasjon om nyttelastmiljøet gjennom alle fasene i oppdraget, fra oppskytning til utplassering i jordbane. Maqsat B2 er utstyrt med et sett kameraer som sørget for dramatiske bilder av flere viktige faser under oppdraget, blant annet av separasjonen fra faststofftrinnene og utplasseringen av Sylda-lastens over halvpart.

«Mindre enn en måned etter Huygens-landingen på Titan er denne oppskytningen en ny milepæl for Europa i rommet, og den demonstrerer Europas kompetanse innenfor dette krevende teknologiske feltet enda klarere,» sa ESAs generaldirektør Jean-Jacques Dordain da suksessen var et faktum. «Dagens resultat er en velfortjent belønning til alle menneskene i bedrifter og organisasjoner over hele Europa som har arbeidet så hardt for å gjøre dette oppskytningssystemet operasjonelt igjen.

Sikker tilgang til rommet er en forutsetning for å lykkes med alle romaktiviteter, og vi ser på det som vår plikt å sørge for å opprettholde denne kapasiteten fullt ut.»

For mer informasjon, kontakt:
ESA Media Relations Division
Tlf.: +33(0)1.53.69.7155
Faks: +33(0)1.53.69.7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.