Forlenget operasjontid for solsatellitten SOHO

SOHO tegnet inn på et EIT-bilde av Solen
26 mai 2006

I sitt møte 15-16 mai vedtok ESA´s Science Programme Committee å forlenge SOHO-operasjonen fra april 2007 til desember 2009. Denne forlengelsen sikrer SOHO´s ledende rolle i flåten av solforskningssatellitter som vil være i bruk de kommende årene.

SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) har siden oppskytningen 2. desember 1995 gitt vitenskapen et vell av tidligere ikke tilgjengelig informasjon om Solen. Informasjonen har vært benyttet av mer enn 2 300 forskere, som har publisert i overkant av 2 400 vitenskapelige arbeider. I løpet av de siste to årene er minst ett SOHO-arbeid godkjent for publikasjon hver eneste virkedag.

De kommende to årene vil det bli skutt opp fem nye solforskningssatellitter. ESA er involvert i to – Japans Solar-B, som kan bli skutt opp alt 23. september (og der Norge spiller en viktig rolle i nedlesning og fordeling av rådata) pluss Proba-2, som skal opp i 2007. Proba-2 er en satellitt for utprøving av ny teknologi – av solrelatert utstyr skal den for eksempel medføre et instrument som utfyller SOHO´s EIT-kamera. Der EIT konsentrerer seg om opprinnelsen til og den tidlige utviklingen av utbrudd på Solen, skal Proba-2´s kamera være i stand til å følge utbruddene ut i rommet.

NASA planlegger oppskytning av to STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) satellitter senere i år, og Solar Dynamics Observatory i 2008.

I dette selskapet vil SOHO spille en viktig rolle blant annet med sin unike koronagraf, og satellittene kommer samlet til å bety meget for ILWS (International Living With a Star), et internasjonalt samarbeidsprogram med forskere engasjert i langtidsstudier av Solen pluss dens virkning på Jorden og andre planeter i Solsystemet. ILWS-programmet vil muligens kulminere med oppskytningen av den avanserte ESA-solsonden Solar Orbiter omkring 2015. Solar Orbiter skal gå i bane rundt Solen – forholdsvis nær for å studere de voldsomme prosessene i hjertet av vårt solsystem.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.