Forskning fra bane rundt Mars

23 desember 2003

Mars Express er utstyrt med en av de mest interessante samlingene av instrumenter i Mars-utforskningens historie. Ved å bruke datastrømmen som forventes fra romsonden, vil forskerne bli i stand til å bestemme sammensetningen av planetens overflate og observere forholdene i atmosfæren.

De vil også kunne tegne et bilde av planetens utvikling i løpet av dens over 4 milliarder års eksistens. På denne måten kan de besvare én av de mest innviklede spørsmålene i dagens astronomi: lignet Mars en gang på Jorden?

Geologiske undersøkelser foretatt av tidligere romsonder har avdekket nok bevis på at det en gang strømmet vann på Mars-overflaten, men det diskuteres stadig hvordan det skjedde. Noen mener at det kun har vært snakk om plutselige flommer på den iskalde overflaten, andre tror at det en gang i tiden var varmt nok på Mars til at det fantes elver og innsjøer. Noen mener at det en gang fantes et hav på Mars.

HRSC (High-Resolution Stereo Camera) er det beste instrumentet som hittil er sendt til Mars for å lete etter geologiske kjennetegn som avslører eksistensen av vann. Det vil også brukes til å lete etter gamle kystlinjer.

OMEGA vil utføre en nøyaktig kartlegging av Mars-overflaten, og MARSIS vil foreta den aller første utforskningen under Mars-overflaten ved å bruke en radar for å trenge ned til tre eller fire kilometer under overflaten. Radaren vil til og med kunne avdekke forekomster av is eller vann under overflaten.

Det er helt sikkert at det ikke finnes vann på overflaten til Mars i dag. Så hvorfor og hvordan forandret planeten seg? Skjedde endringene plutselig eller gradvis? Her kommer instrumentene for å studere atmosfæren inn i bildet.

Atmosfæren fungerer som en støtpute mellom Mars og ytre deler av verdensrommet. Den er også grenseflaten som mesteparten av det antatte vannet på Mars forsvant gjennom.

PFS (Planetary Fourier Spectrometer) vil måle den generelle sammensetningen av og bevegelsene i atmosfæren; SPICAM vil lete etter spor av vann og ozon i atmosfæren og ASPERA vil studere samspillet mellom atmosfæren og partikkelstrømmen fra Solen.

Og til slutt et eksperiment som gir oss data gratis! Ved å analysere signalene som blir sendt tilbake fra Mars og søke etter innviklede, fordreide effekter, vil MaRS (Mars Radio Science Experiment) formidle informasjon om blant annet innsiden av Mars og været i rommet. Alle disse instrumentene vil til sammen tegne et bilde av Mars og dens atferd som ikke har vært vist tidligere.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.