Fotokonkurranse mot ørkenspredning

Bilde av ørkenspredning, tatt av fotografen Michael Martin
15 mai 2009

FN inviterer alle som liker å ta bilder, amatørfotografer og profesjonelle, til en internasjonal fotokonkurranse! I år er fokuset for konkurransen ørkenspredning og bevaring av dyrkbare jord.

FNs konvensjon for bekjempelse av ørkenspredning (UN Convention to Combat Desertification) ønsker bilder som illustrer menneskers tiltak for å bevare dyrkbar jord, land eller vann i jordas tørre områder, eller forholdet mellom mennesker og økosystem på disse stedene.

I dag regnes mer enn en tredjedel av jordas landareal som tørre områder. Det er hjem for nesten 2 milliarder mennesker.

De tørre områdene trues stadig av ørkenspredning og reduksjon av dyrkbare arealer. Den stigende forørkningen er en fare for helsen og miljøet til mer enn 1 milliard mennesker i mer enn 100 forskjellige land.

Spesielt Afrika er utsatt for ørkenspredning, men også områder i Europa regnes som tørre områder og er utsatt for jorderosjon og ørkenspredning. Dette gjelder for eksempel områder rundt Middelhavet, Adriaterhavet, Svartehavet og det Kaspiske Hav. (Se også artiklene i menyen til høyre.)

Satellittdata mot ørkenspredning

Desert dust seen from space
Sand fra Sahara blåser mot Kanariøyene, sett fra rommet

Den gode nyheten er at ørkenspredningen kan begrenses, og i noen tilfeller, snus. Men for at det skal skje trengs solid informasjon om hvilke områder som er mest utsatt.

Det kan data fra satellitter bidra med. Satellittbilder kan vise endringer i bruken av landområder, og økt temperatur, tørrhet, støv og refleksjon på overflaten av land.

Bilder fra rommet kan også gi en bedre oversikt over andre faktorer som er en risiko for tørre områder, som for eksempel skogbranner og store erosjonsprosesser.

Sammen med data over klima og sosioøkonomiske forhold, kan observasjoner fra rommet gi verdifull informasjon om årsakene til at dyrkbar jord forsvinner, og effekten av dette.

Derfor har ESA samarbeidet tett med FNs konvensjon for bekjempelse av ørkenspredning i mer enn 6 år for å utvikle en egen informasjonstjeneste basert på data fra satellitter. Tjenesten skal brukes til å vurdere og overvåke ørkenspredningen på jorda.

Innsendingsfrist 17. juni 2009

Har du lyst til å delta i fotokonkurransen, må du sende inn bildene på e-post til FNs konvensjon for bekjempelse av ørkenspredning før den 17. juni 2009. (Adressen finner du her: http://www.unccd.int/publicinfo/photocontest/menu.php?newch=participation) Det er også datoen for FNs Miljødag.

Årets tema for fotokonkurransen er ”Bevaring av land og vann – å sikre vår felles fremtid”. Temaet ble valgt for å sette fokuset på den globale avhengigheten av naturressurser som land, jord, vann og klimaet som hele.

Førstepremien i konkurransen er 1500 Euro (rundt 12000 kroner), samt en invitasjon til utdelingsseremonien som skal finne sted under FNs konvensjon for bekjempelse av ørkensprednings samling i Buenos Aires i Argentina i september 2009.

Andreprisen er på 1000 Euro (rundt 8000 kroner) og tredjepremien på 500 Euro (rundt 4000 kroner).

Bidragene vil bli vurdert av en internasjonal jury ledet av den verdenskjente fotografen Michael Martin. Med i juryen er også redaktøren for National Geographic - Jürgen Nakoff, Malis minister for kvinner, ungdom og familie - Maïga Sina Damba, og den franske miljøaktivisten Nicolas Hulot.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.