“Fremtiden starter i dag”- ett skritt nærmere ‘Cosmic Vision 2015-2025’

An inspiring Hubble mosaic of Stephan's Quintet
19 april 2007

Entusiasme og et stort antall positive reaksjoner fra det europeiske forskningsmiljøet markerte det første trinnet i prosessen som vil lede frem til definisjonen av ESAs vitenskapelige program for perioden 2015-2025. “Fremtiden starter i dag”, sa ESAs generaldirektør Jean-Jacques Dordain i en tale til et forskerpublikum nylig.

Ved utgangen av mars, etter en utlysning tidlig i mars etter forslag, hadde ESA mottatt mer enn 60 "intensjonsbrev". Her uttrykte europeiske romforskningsgrupper sin intensjon om å levere inn forslag til nye vitenskapelige romprosjekter, og vedla samtidig konseptskisser. Svarmengden er 50 prosent høyere enn ved forrige utlysning, i oktober 1999.

“Disse konseptene må nå konsolideres til detaljerte forslag, og sendes til ESA innen 29. juni 2007”, sa Sergio Volonte, leder for ESAs Avdeling for forskningsplanlegging og koordinering (Science Planning and Community Coordination Office).

Prosjektforslagene spenner fra utforskning av Jupiter og dens måne Europa, til satellitter som skal studere strålingen fra Big Bang og teste inflasjonsteorier for universets utvikling. Blant konseptene finner vi også prosjekter for å studere asteroider som beveger seg nær jorden, satellitter som skal lete etter flytende vann på Saturns måne Enceladus, og sonder som skal verifisere teorien om at gravitasjonen er en av de fundamentale naturkreftene.

De neste trinnene

Jean-Jacques Dordain
ESA's Director General, Mr. Jean-Jacques Dordain

Den 29. juni 2007 vil ESA motta detaljerte forslag til prosjekter. Fra oktober 2007 til midten av 2009 vil ESAs Rådgivende komité for romforskning og vitenskapelige arbeidsgrupper vurdere forslagene og velge ut tre prosjekter i "klasse M" og tre i "klasse L".

Prosjekter i klasse M er av middels størrelse, der kostnadene for ESA ikke overskrider 300 millioner euro. Prosjekter i klasse L er større, med en øvre kostnadsgrense på 650 millioner euro.

Innen utgangen av 2009 vil to prosjekter i klasse M og to i klasse L bli luket bort fra de tre klasse-M- og tre klasse-L-prosjektene (pluss LISA), før definisjonsfasen (eller prosjektets "fase A"). Denne fasen vil bli drevet av europeiske industribedrifter, som skal konkurrere om kontraktene mellom begynnelsen av 2010 og midten av 2011.

Innen utgangen av 2011 vil ett prosjekt i klasse M og ett i klasse L bli tilpasset for implementering, med antatt oppskyting i henholdsvis 2017 og 2018.

For fullstendig artikkel viser vi til den engelske versjonen.

For mer informasjon

ESA Media Relations Service
Tlf: +33 1 5369 7155
Faks: +33 1 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.