Galileo-mottagere – på leting etter signaler som skal ignoreres

Galileo
18 september 2002

Galileo, det europesike milliarder euros satellittnavigasjonssystemet, vil gi en garantert service når det blir fullt operativt omkring 2008. Imidlertid kan radiosignaler fra andre kilder i Galileos frekvensbånd komme til å gi mottager-forstyrrelser i enkelte områder. I sommer har ESA undersøkt hvor forstyrrelsene gjør seg gjeldende og hva som kan gjøres med dem.

Hele historien på engelsk »

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.