Galileo-utviklingsarbeidet fortsetter tross utsettelse på ministerplan

Galileo constellation
Galileo constellation
5 mars 2002

Galileo, Europas eget system for global satellittnavigasjon, var et viktig tema på ESA´s ministerrådsmøte i Edinburgh i november 2001. Rådsmøtet vedtok ESA-bevilgningen for utvikling av Galileo og en prøvefase i rommet, avhengig av at EU´s Transport-råd godkjente programmet.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.