Gammastråleteknologi fra ESA påviser materiale for "skitne bomber"

Domodedovo Customs
Border control of radioactive materials
31 oktober 2008

Takket være ESAs og Storbritannias programmer for teknologioverføring, har et britisk selskap utviklet et apparat basert på teknologien som påviser gammastråling i ESAs astronomisatellitt Integral. Det nyutviklete instrumentet identifiserer radioaktivt materiale som har blitt blandet med konvensjonelle eksplosiver til såkalte "skitne bomber".

ESA har bidratt til utviklingen av teknologi for gammastråleastronomi i mer enn 40 år. Integral, ESAs internasjonale gammastråle- og astrofysikklaboratorium (International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory), ble skutt opp i 2002,. Satellitten arbeider nå med å påvise noe av den mest energirike strålingen som finnes i verdensrommet, blant annet gammastråleutbrudd, supernovaer og svarte hull i Melkeveien, og i fjerne galakser på randen av det observerbare universet.

Artist's view of Integral
Integral, ESA’s International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory

Denne samme teknologien brukes nå til å utvikle og kommersialisere løsninger for påvisning og identifikasjon av stråling. Selskapet som gjør dette ble grunnlagt i 2002. Med støtte fra det britiske initiativet for teknologioverføring og ESAs Technology Transfer Programme Office, ble det etablert kontakt mellom firmaet og en verdensledende leverandør av systemer for oppsporing av eksplosiver og røntgendetektering.

De fleste radioaktive kilder produserer gammastråler av ulik energi og intensitet. Ved å påvise og analysere gammastrålingen, er det mulig å danne et gammaenergispektrum. Det er som et fingeravtrykk av strålingen og kan brukes til å identifisere stofftype og mengde.

Bærbar detektor

High-energy polarised emission from Crab Nebula
Gamma-ray emission from Crab Nebula detected by ESA's Integral satellite

I 2006 førte samarbeidet mellom disse to selskapene til en kontrakt med Domestic Nuclear Detection Office ved det amerikanske sikkerhetsdepartementet (US Department of Homeland Security). Kontrakten går ut på å utvikle et nestegenerasjonssystem for påvisnings- og identifikasjon av gammastråling. Kontrakten har en potensiell totalverdi, inkludert tillegg, på 222 millioner dollar, eller rundt 140 millioner euro.

Påvisning av ulovlig transport av radioaktivt materiale som kan brukes til å lage skitne bomber, har høy prioritet for den nasjonale sikkerheten i USA.

Potensielt farlig kjernefysisk materiale må kunne skilles fra en rekke naturlig radioaktive materialer, som teglstein, keramikk, og til og med bananer, samt lovlig radioaktivt materiale som for eksempel medisinske isotoper.

Portable Radiation Detection System
Portable Radiation Detection System

Personer, gods og bagasje må kunne undersøkes på en effektiv måte ved havner, flyplasser og grenseoverganger. Påvisning og identifikasjon av farlig radioaktivt materiale må være pålitelig og effektivt, slik at det ikke bremser den normale varestrømmen som næringslivet er avhengig av.

De to selskapene er i ferd med å utvikle en bærbar stråledetektor som oppfyller nettopp disse kriteriene. Apparatet er utstyrt med maskinvare for strålingsdeteksjon, opprinnelig utviklet til bruk i rommet, og programvare for signalbehandling. Det skal brukes av nødpersonell, grensepatruljer, toll, kystvakt og andre politimyndigheter.

Detektoren kan identifisere og fastslå hvor strålingen kommer fra, og pålitelig skille mellom radioaktivt materiale som forekommer normalt og potensielle trusler.

For mer informasjon:

ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency ESA
Keplerlaan 1, 2200 AG Noordwijk ZH
The Netherlands
Phone: +31 565 6208
Fax: +31 565 6635
Email: ttp @ esa.int
Website: http://www.esa.int/ttp

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.