Gode bilder fra Hinode

Hinode (tidligere kjent som Solar-B)
2 november 2006

Den japanske solsatellitten Hinode, tidligere kjent som Solar-B, har tatt sine første bilder av Solen. Bildene er av meget god kvalitet, og har skapt store forventninger også blant norske forskere.

Hinode (”Soloppgang”) ble skutt opp fra Uchinora-romsenteret i Kagoshima 22. september 2006, og brukte ca. to uker på å komme inn i en solsynkron bane som gjør det mulig å observere Solen uforstyrret i perioder på måneder av gangen. Deretter fulgte en utgassing av instrumentene om bord, noe som er standard prosedyre.

De tre viktige solobservasjonsinstrumentene er SOT (Solar Optical Telescope), XRT (X-Ray Telescope) og EIS (EUV Imaging Spectrometer).

SOT ble startet opp 25. oktober, og det er med en serie prøvebilder bekreftet at teleskopets evne til å se detaljer på Solens overflate tilfredsstiller kravene. Et tilknyttet instrument for målinger av Solens magnetfelt virker bedre enn antatt på forhånd. Forskerne er i gang med forsøk på å rette en mindre feil som angår et filter.

På XRT ble det like etter oppskytningen registrert uventet høye temperaturer i fremre ende av teleskoprøret. Dekselet helt i forkant ble derfor fjernet noe tidligere enn beregnet, slik at prøvebilder kunne tas alt 23. oktober. Bildene tilfredsstiller kravene, og er vesentlig bedre enn enn de Yohkoh-satellitten tok i sin tid.

EIS, der norske forskere en involvert, ble startet opp 28. oktober. Instrumentet har sendt tilbake bilder som bekrefter at det er i utmerket stand.

Hinode´s strømforsyningssystem og stillingskontrollsystem virker også bra, og er stabile. Instrumentene skal nå gjennomgå ytterligere prøver og justeringer med tanke på innledende vitenskapelig operasjon i desember.

31. oktober fikk Norsk Romsenter beskjed om at Universitetet i Oslo og Kongsberg Satellite Service var godkjent i følge kravspesifikasjonene fra den europeiske romorganisasjonen ESA. Det betyr at første del av kontrakten med en ramme på 60 millioner kroner er oppfylt, og arbeidet med datanedlesning og fordeling er i gang.

”Dermed er det klart for at Norge blir nervesentralen for Hinode-prosjektet. Vi står for både nedlesning av data og distribusjon til solforskere verden over”, sier seniorrådgiver Pål Brekke ved Norsk Romsenter, norsk prosjektansvarlig.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.