Grønt lys for ny CryoSat

CryoSat
24 februar 2006

Ved siste møte i ESA´s Earth Observation Programme Board 23. og 24. februar ble det besluttet å bygge CryoSat 2.

Oppskytningen av den opprinnelige CryoSat 8. oktober 2005 var som kjent mislykket som følge av svikt i den russiske Rockot bæreraketten.

Beslutningen om en erstatningssatellitt er viktig, fordi det ikke er tvil om at forskere i Europa og andre steder trenger CryoSat-data: ”Vi er glade for godkjennelsen vi fikk i dag”, uttalte Volker Liebig, direktør for ESA´s jordobservasjonsprogrammer.

CryoSat 2 planlegges skutt opp i mars 2009 med en oppdragstid på tre år.

Den nye satellitten vil ha samme målsetting som forgjengeren – overvåke tykkelsen på landis og havis, være behjelpelig med å forklare sammenhengen mellom issmeltingen i polare strøk og havoverflatens nivåheving, dessuten utforske hvordan dette kan bidra til klimaendring.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

ESA Media Relations Division
Telefon: +33 1 53 69 7155
Fax: +33 1 53 59 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.