Helt rent med romteknologi

Space dust coming off comet 73P/Schwassmann–Wachmann
Støv i verdensrommet
13 september 2011

Romteknologi kommer til nytte over alt, til og med innen rengjøring. Forskning på støvpartikler som finnes ute i verdensrommet gjør det nå lettere å holde rent i huset.

Forsker Heinrich Iglseder fra Østerrike utviklet ny teknologi for å studere støvet som finnes ute i verdensrommet. Den brukes nå i Mieles nye støvsuger.

-Støvpartiklene i verdensrommet gir viktig informasjon om hvordan materie dannes i universet, sier Iglseder.

Han laget derfor en detektor som måler den kjemiske sammensetningen, hastigheten og retningen til interstellart støv.

Hybelkaniner også i rommet

Iglseder and dust detector on German Bremsat microsatellite
Iglseder og støvdetektoren

Detektoren har vært i rommet tre ganger, i japansk og amerikansk-tyske prosjekter.

Den har vist at romstøvet samler seg i haleformete områder ute i det interstellare rom. Der er konsentrasjonen av støv fra 100 til 1000 ganger høyere enn ellers.

Denne kunnskapen er viktig fordi romstøv kan skade satellitter og romsonder.

-Men romstøv kan også ha ført med seg liv til jorda, sier Iglseder.

Helsefarlig støv

Munich Dust Counter on Japanese Nozomi
Støvdetektoren var på den japanske satellitten Nozomi

På jorda kan støv, og spesielt de svært små partiklene som dannes fra for eksempel forbrenning av diesel, være skadelig for mennesker.

Derfor begynte Iglseder å undersøke om det fantes måter å redusere mengden støv hjemme på. Han fant ut at det største problemet var tepper. Der hoper partikler av bly, kadmium og andre giftige eller kreftfremkallende stoffer seg opp.

- For å få et sunt innemiljø er det derfor helt nødvendig at tepper og gulv blir rene, sier Iglseder.

Brukes av Miele

Forskeren modifiserte detektoren for romstøv slik at den kan brukes i vanlige støvsugere. Ved hjelp av romdetektoren gir støvsugeren selv beskjed om gulvet er fritt for støv eller trenger mer rengjøring.

Støvsugerprodusenten Miele bruker detektoren i sin Allergotec Hygiene-sensor i støvsugeren Medicair, som er beregnet på allergikere.

-Detektoren er svært praktisk fordi den gir et objektivt mål på hvor rent gulvet er, sier Reinhild Portmann, pressetalskvinne hos Miele.

Space dust sensor for vacuum cleaning
Støvsuger med støvdetektor fra rommet

For å oppmuntre til mer overføring av teknologi fra rommet til andre sektorer etablerer ESAs kontor for teknologioverføring et eget initiativ i Østerrike.

-Jeg forventer at vi vil få se mange flere spennende prosjekter og innovative eksempler på overføring av teknologi fra rommet av østerrikske bedrifter, sier Frank M. Salzgeber, leder for ESAs kontor for teknologioverføringsprogrammet.

Grønt lys for rent gulv

Clean with space dust sensor
Lysene på støvsugeren indikerer støvmengde

I den nye supereffektive støvsugeren gir støvdetektoren fra rommet beskjed om mengden støv som er igjen på gulvet. Rødt lys betyr at for mye støv er igjen, oransje for medium, gult for litt og grønt for rent.

Green light for dust-free
Green light for dust-free

Ved hjelp av sensoren ser man at noen deler av huset blir rent etter bare et par tak med støvsugeren, mens andre steder trenger både fem og seks.

Iglseder innrømmer at hans kone står for det meste av støvsugingen hjemme hos dem, men at hun liker sensoren fra rommet.

-Nå kan hun ikke tenke seg å gjøre rent uten den, sier Iglseder.

I Norge er forskningsinstituttet IRIS i Stavanger ESAs teknologimeglere i Norge. Kontaktpunkt for mye av utvekslingen av teknologi til og fra rommet er Norsk Romsenter, som er underlagt Nærings- og handelsdepartementet.

Du kan lese mer om ESAs program for teknologioverføring og de ulike nasjonale initiativene for teknologioverføring på sidene i menyen til høyre.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.