Høyhastighetstoget Thalys tilbyr internettilgang til passasjerene

Internet via satellite on board trains
 Internett via satellitt på tog
22 april 2005

Takket være innsatsen til den europeiske romorganisasjonen (ESA), blir passasjerene på høyhastighetstoget Thalys, som går mellom mellom Brussel og Paris, nå tilbudt høyhastighetstilgang til Internett via bredbånd.

Wi-Fi Internet inside
 Her er Wi-Fi Internett tilgjengelig

Under et tre måneders pilotprosjekt skal tjenesten prøves ut og interessen for prosjektet evalueres. Ved hjelp av denne teknologien kan passasjerene på ett av togene på Brussel-Paris-linjen koble seg til Internett fra Wi-Fi-kompatible bærbare datamaskiner. Systemet, som er utviklet av det britiskbaserte selskapet 21Net, sørger for at alle passasjerer i alle vogner har like god tilgang til det trådløse nettet, og de kan faktisk arbeide som om de befant seg på kontoret mens Thalys kjører i full fart gjennom Europa.

Antenna mounted on the roof of the train
 Antenne på togets tak

Internettforbindelsen formidles av en følgeantenne som er montert på taket av en av vognene. Den innovative følgeantennen består blant annet av spesialutviklet programvare som sørger for en kontinuerlig toveisforbindelse med vertssatellitten. Forbindelsen opprettholdes selv om satellitten befinner seg på en høyde av 36 000 km og toget kjører i 300 km/t, en imponerende teknologisk bedrift. Systemet har også innebygde muligheter til bildeoverføring om bord på toget, nyhetsrapporter, værmeldinger og til og med filmer – alt overført i sanntid til passasjerenes bærbare datamaskiner.

«Alle» ser frem til internettilgang om bord på toget,» sier Fermin Alvarez Lopez fra ESA Telecom. «21Net-teknologien gjør dette til virkelighet. Og samarbeidet mellom alle involverte parter er prosjektets styrke.»

Improving 'the travel experience'
 Forbedring av reiseopplevelsen

Den voksende etterspørselen etter tilgang til Internett på reisen krever fleksible løsninger. Dette prosjektet samsvarer virkelig med ESAs intensjoner om å hjelpe europeisk industri med å gjennomføre innovative telekommunikasjonsprosjekter som oppfyller brukernes behov. Rimelig og rask tilgang til e-post og Internett gir en mye bedre reiseopplevelse, noe som gavner både industri, tjenesteleverandører, jernbaneselskaper og selvfølgelig passasjerene.

I tillegg til dette pilotprosjektet støtter ESA et heleuropeisk initiativ til å etablere og konsolidere bredbåndsinternett om bord på tog. ESA samordner et forum av jernbaneoperatører som arbeider med å utvikle heleurpeiske løsninger.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.