HD 189733b

Hubble oppdager CO2 på fjern planet

10 desember 2008

NASA og ESAs romteleskop Hubble har funnet karbondioksid i atmosfæren til en fjern planet. Metoden kan gjøre det lettere å lete etter liv i universet.

Planeten som har karbondioksid i atmsfæren heter HD 189733b og ligger rundt 63 lysår borte. Den er på størrelse med Jupiter og er for varm til at det kan være liv der.

Men de nye observasjonene gjort ved hjelp av NASA og ESAs romteleskop Hubble, viser at de kjemiske kjennetegnene på liv kan oppdages på fjerne planeter.

Tidligere observasjoner av HD 189733b gjort med Hubble og romteleskopet Spitzer viser at planeten har både vanndamp og metan i atmosfæren.

Atmosfæren på fjerne planeter

- Dette er svært spennende fordi vi ved hjelp av Hubble kan se molekyler og undersøke kjemien og sammensetningen til atmosfæren på fjerne planeter, sier forsker Mark Swain ved Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, USA.

- Takket være Hubble går vi nå inn i en æra hvor vi raskt kommer til å øke antallet molekyler som vi kjenner til på andre planeter.

En gruppe forskere fra hele verden brukte Hubbles nær-infrarøde kamera og spektrometer (Near Infrared Camera and Multi-Object Spectrometer, NICMOS) til å undersøke det infrarøde lyset fra HD 189733b.

Infrarødt fingeravtrykk

...carbon dioxide is the main focus of the excitement, because ... under the right circumstances (it) could have a connection to biological activity

Planeten har en varm, aktiv kjerne som gir mye infrarød stråling. Gassene i planetens atmosfære absorberer bestemte bølgelengder av infrarødt lys fra kjernen.

Dette gir et helt spesielt spektrum av lys fra planeten, og avslørte at atmosfæren inneholder både karbondioksid og karbonmonoksid. Det er første gang at forskerne har målt et nær-infrarødt emisjonsspektrum av atmosfæren til en annen planet.

- Vi er mest spent over funnet av karbondioksid, fordi det er et molekyl som under de rette forholdene kan være koblet til biologisk aktivitet, slik det er på jorda, sier Swain.

- At vi i det hele tatt klarer å detektere dette molekylet, og anslå mengden det forekommer i, betyr mye for forskningen om fjerne planeter, både for å finne ut av hva de består av, og om disse planetene kan inneholde liv.

Trekker fra lyset fra stjernen

Denne typen observasjoner gjøres best på planeter med baner som sitter vinkelrett på jorda. Når slike planeter går foran eller bak stjernen sin, oppstår en formørkelse.

HD 189733b forsvinner bak stjernen sin omtrent hver 2,2 dag. Dermed kan lyset fra stjernen trekkes fra lyset som kommer fra både HD 189733b og stjernen til sammen.

Slik kan forskerne skille lyset til planeten fra lyset til stjernen, og analysere de kjemiske stoffene som befinner seg i atmosfæren på planetens dagside. Metoden kan også brukes til å studere prosessene i atmosfæren på fjerne planeter og få mer kunnskap om været der.

- Vi holder på med å kartlegge disse molekylene og se hvor mye av dem som finnes på planetens nattside, sier Swain.

Karbonsyklus

Den vellykkete bruken av nær-infrarødt lys fra en planet er godt nytt for astronomer som planlegger å bruke NASA, ESA og CSAs romteleskop James Webb når det skytes opp i 2013.

Da kan forskerne bruke Webb-teleskopet som et spektroskop for å lete etter biomarkører på jordliknende planeter både på størrelse med jorda og mye større.

Swain og kollegene hans planlegger å lete videre etter biomarkører i atmosfæren til andre planeter.

- På de jordliknende steinplanetene i solsystemet vårt spiller karbondioksid en svært viktig rolle for å stabilisere klimaet, sier forsker Giovanna Tinetti fra University College London.

- Her på jorda er karbondioksid en av bestanddelene i plantenes fotosyntese, og et nøkkelelement i karbonsyklusen. Observasjonene våre er en stor mulighet for å forstå hvilken rolle karbondioksid spiller i atmosfæren til varme, jupiterliknende planeter.

Merknader:

Romteleskopet Hubble er et internasjonalt samarbeid mellom ESA og NASA.

Forskerne bak den nye oppdagelsen: M.R. Swain (JPL, USA), G. Vasisht (JPL, USA), G. Tinetti (University College London, UK), J. Bouwman (Max-Planck Institute for Astronomy, Germany), Pin Chen (JPL, USA), Y. Yung (Caltech, USA) og D. Deming (Goddard Space Flight Center USA).

For mer informasjon:

Giovanna Tinetti, University College London/ STFC/Royal Society Email: G.Tinetti @ ucl.ac.uk

Lars Lindberg Christensen, Hubble/ESA, Garching, Germany E-mail: Lars @ eso.org

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.