Ingen hvile på vei til den mest mystiske av Saturns måner

28 august 2002

Etter en spennende syv års ferd blant planetene vil Cassini-Huygens ankomme Saturn i juli 2004. Der skal Huygens fallskjermlandes på ringplanetens største måne, Titan. Månen antas å ha en atmosfære tilsvarende den som fantes på en primitiv Jord. Men verken sonden eller Cassini-Huygens folkene kommer til å ligge på latsiden frem til 2004. De har nok av ting å beskjeftige seg med.

Hele historien på engelsk »

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.