Interplanetarisk nettverksvirksomhet: ESAs Mars Express skal holde øye med NASAs Phoenix

Mars Express
1 august 2007

ESAs Mars Express skal holde øye med NASAs Phoenix-landingsenhet når den er på vei til marsoverflaten og setter dermed et eksempel når det gjelder internasjonalt samarbeid og interplanetarisk nettverksvirksomhet.

Oppskytingen av Phoenix er planlagt til 4. august i år, og den forventes å lande på den røde planeten våren 2008. Oppdraget går ut på å utforske miljøet på Mars, og den skal søke under det frosne, arktiske landskapet for å finne ut om det kan være forhold egnet til tidligere, eller nåværende liv.

Etter anmodning fra NASA skal ESAs romfartøy Mars Express følge Phoenix’ nedstignings- og landingsfase [Entry Descent and Landing phase] (EDL).

Den kritiske delen av nedstigningen varer i omtrent 13 minutter. I løpet av denne perioden kommer sonden til å overføre en kontinuerlig informasjonsstrøm til to av NASAs satellitter, som allerede er i bane rundt den røde planeten. For å være på den sikre siden, har NASA bedt Mars Express, som har vært i bane rundt Mars siden desember 2003, om også å overvåke EDL-fasen.

Phoenix

Mars Express er blitt valgt fordi dens i prinsippet elliptiske bane gjør det mulig for romfartøyet å ha kontinuerlig oversikt over landingsenheten og å kommunisere med den i lengre perioder.

Mars Express kommer til å optimalisere sin bane, slik at Phoenix kontinuerlig er i synsfeltet under EDL-fasen. De siste omløpsjusteringene som trengs for Mars Express, kommer til å bli fastlagt et par uker etter at Phoenix er skutt opp. Endelige justeringer kommer til å bli gjort i april neste år, rett før Phoenix’ EDL-fase.

EESAs leder av Mars Express-oppdraget, Fred Jansen, foreller oss at “Et av instrumentene om bord i Mars Express, er Mars Express Lander Communications system [Mars Express-landingsenhetens kommunikasjonssystem] (MELACOM), som er utformet for å kommunisere med sonder på overflaten av planeten. Den var opprinnelig konstruert for å kommunisere med landeenheten Beagle 2, som dessverre gikk tapt, men nå kan vi bruke den til å kommunisere med Phoenix.”

Phoenix

Det er mulig at romfartøyet kommer til å kommunisere med landeenheten ikke kun under EDL, men også i det som er igjen av den levetiden på 90 dager som oppdraget har.

”NASA har fortsatt to andre aktive sonder på marsoverflaten. Når Phoenix slutter seg til flåten rundt midten av 2008, kommer masser av data til å bli videresendt til jorden fra marsoverflaten. Hvis vi blir bedt om å bistå med å kanalisere deler av kommunikasjonen gjennom Mars Express, vil vi selvsagt prøve å oppfylle en slik anmodning.”

I tillegg til å bistå under EDL-fasen, har NASA også bedt ESA om støtte under oppskytingen av Phoenix fra sin bakkestasjon i Kourou, Fransk Guyana.

For mer informasjon:

Michel Denis, ESA Mars Express Spacecraft Operations Manager Email: Michel.Denis @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.