Issatellitten CryoSat-2 sender live!

Fra overføringsseremonien
22 november 2010

ESAs issatellitt CryoSat-2 begynner nå å sende hjem målinger av isens tykkelse. Denne kunnskapen vil spille en nøkkelrolle for å forstå effekten av klimaendringene på polområdene.

CryoSat-2 er den første europeiske satellitten som skal undersøke jordas ismasser. Den har et avansert radarinstrument som kan måle tykkelsen på havis helt ned til centimeter. Instrumentet kan også se endringer i ismassene, spesielt rundt kanten der isfjell kalver.

Dataene over istykkelse vil, sammen med informasjon om isens areal, vise isvolumet og den egentlige mengden av is som er igjen i polområdene.

Dette vil gi oss mer kunnskap om hva som skjer med isen når klimaet endrer seg.

Data til forskere over hele verden

I polar bane

CryoSat-2 ble skutt opp i april 2010. Deretter startet kommisjonsfasen som sørger for at satellitten, instrumentene, datainnhentingen og dataprosesseringen blir kjørt inn og fungerer optimalt.

Nå går satellitten inn i sin operasjonelle fase hvor den vil levere vitale data av istykkelse til forskere over hele verden.

Operasjonsleder Tommaso Parrinello har nå hovedansvaret for den daglige driften av satellitten. Det skjer fra ESRIN, ESAs senter for jordobservasjon, i Frascati i Italia. Driften inkluderer operasjon og vedlikehold av satellitten, og prosessering og levering av data.

CryoSat-2 blir styrt og kontrollert av Flight Operations ved ESOC, ESAs senter for romoperasjoner, i Darmstadt i Tyskland.

Nøkkelrolle for å forstå klimaendringene

CryoSat measures the freeboard of floating sea ice.
Måler havis

Overføringen av satellitten til gruppen som skal sørge for den daglige driften fant sted 19. november ved ESTEC, ESAs senter for forskning og teknologi, i Nederland.

Da overtok operasjonsleder Tommaso Parinello ansvaret for CryoSat-2 fra oppdragsleder Richard Francis.

Francis har holdt satellittens tømmer helt siden det ble bestemt at CryoSat-2 skulle bygges i 2006. Avgjørelsen ble tatt i kjølvannet av at CryoSat-1 gikk tapt ved oppskytingen i 2005.

- Innkjøringsfasen har vist hvilke høykvalitetssystemer CryoSat-2 har, sa Francis under overføringsseremonien. Starten på CryoSat-2s operasjonelle liv er en viktig milepæl.

- Selv om dette er en trist dag for meg, har det vært et vidunderlig prosjekt, og Tommaso overtar en fantastisk satellitt, som jeg ser sikker på at han vil få det beste ut av, sa Francis.

- Jeg er privilegert som overtar ansvaret for denne viktige satellitten, den vil spille en nøkkelrolle for å forstå klimaendringene, sa Parrinello ved overføringsseremonien.

Kommisjonsfasen har vist at både satellitten og bakkesegmentet er i god stand.

- Nå gleder vi oss til å begynne å levere data til forskerne i neste måned og til å se de første vitenskapelige resultatene, sa operasjonslederen.

Flere klima- og miljøsatellitter på vei

Polar ice
Polar is

Oppstarten av CryoSat-2 er en milepæl ikke bare for satellitten men for hele ESAs jordobservasjonsprogram, Earth Explorer. CryoSat-2 er den tredje satellitten i programmet, etter tyngdefeltssatellitten GOCE og vannsatellitten SMOS, til å komme i gang.

Men dette er bare begynnelsen for Earth Explorer. En rekke satellitter venter utålmodig på å bli skutt opp. Den neste, Swarm, skal utvide kunnskapen vår om jordas magnetfelt.

Earth Explorers
Jordas store systemer

I tillegg kommer Sentinel-satellittene. De skal utføre ulike former for jordobservasjon, for å øke kunnskapen om alle jordas store systemer, det vil si atmosfæren, biosfæren, hydrosfæren, geosfæren og kryosfæren.

Sentinel-satellittene er en del av det internasjonale samarbeidet for jordobservasjon og sikkerhet, GMES (Global Monitoring for Environment and Security). De vil bli skutt opp i løpet av de neste årene.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.