Jean-Jacques Dordain blir ny generaldirektør i ESA

ESA Director General, Jean-Jacques Dordain
11 desember 2002

ESA PR 80-2002. ESA's Råd annonserte i går utnevnelsen av Jean-Jacques Dordain til ESA´s nye generaldirektør for en periode av fire år. Franskmannen vil etterfølge Antonio Rodotà, som går av 30. juni neste år.

Jean-Jacques Dordain, født 14. april 1946, har ingeniørutdannelse fra École Centrale i 1968. Før han begynte i ESA i 1986 hadde han hatt flere stillinger ved Office National d´Études et de Recherches Aérospatiales (ONERA): Fra 1970 til 1976 som forsker innenfor fremdriftssystemer og bæreraketter, fra 1976 til 1986 som koordinator for romaktiviteter og til slutt, fra 1983 til 1986, som direktør for Grunnleggende fysikk. I 1977 ble han av CNES plukket ut som medlem av den første gruppen franske astronautkandidater.

Da han sluttet seg til EDA i mai 1986 ble han utnevnt som leder for den nylig opprettede Space Station and Platform Promotion and Utilisation Department. Deretter ble han sjef for Microgravity and Columbus Utilisation Department, der han ledet omkring 80 mennesker og overvåket et stort antall industriaktiviteter. I 1993 ble Dordain utnevnt til Associate Director for for Strategy, Planning and International Policy. I mai 1999 fulgte utnevnelsen til Director for det nylig opprettede Directorate of Strategy and Technical Assessment før han 15. februar 2001 overtok stillingen som Director of Launches.

"Jeg føler meg meget beæret over utnevnelsen til ESA's generaldirektør, og ser frem til utfordringen. Jeg har gjennom årene arbeidet for European Space Agency i flere stillinger. Den perioden vi er i nå gir ESA gode muligheter for å spille en enda større rolle i arbeidet med å trygge fremtide for europeerne og suksess for Europa", sa Dordain.

Jean-Jacques Dordain er medlem av International Academy of Astronautics og Académie des Technologies. Han har også innehatt professorater ved École Polytechnique og École Nationale Supérieure des Techniques Avancées.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.