Jo lengre mot nord, jo mer oppvarming

CryoSat
27 september 2005

Modeller indikerer at den globale oppvarmingen vil øke med avstanden fra ekvator. Data fra ESA´s CryoSat forventes å bekrefte modellene.

Mens forskjellige meteorologiske modeller kan gi ulike indikasjoner på det fremtidige klimaet, er de alle enige på ett punkt: Klimaet i Arktis vil endre seg mer enn andre steder. Endringene kommer dessuten raskere.

”Det er i seg selv nok til å imøtese data fra CryoSat med store forventninger”, sier meteorologen Jens Hesselbjerg Christensen fra Det danske meteorologiske institut (DMI).

I fjor bidro DMI med rapporten ”Følger av et varmere Arktis”. Rapporten ble publisert av Arctic Climate Impact Assessment (ACIA), en organisasjon som minner om FN´s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), men er fokusert på Arktis.

”Data fra satellitter er det beste verktøyet for verifisering av modellene vi har utviklet”, uttaler Hesselbjerg Christensen.

Ifølge klimatologene vil den globale oppvarmingen bli mer dramatisk jo lengre mot nord man beveger seg. For å gi et eksempel foutser ACIA-rapporten at gjennomsnittstemperaturen i Danmark vil øke 3 grader i løpet av 75 år, mens økningen i de nordlige deler av Grønland blir hele 7 grader.

Selvfølgelig vil en rekke forhold fremdeles kunne påvirke utviklingen, og vi vet ikke hva de virkelige temperaturnivåene blir om 75 år. Men tendensen er klar: Endringene som kommer vil være mer dramatiske høyt oppe mot nord.

På spørsmål om arktiske klimaendringer vil berøre Europa, svarer Jens Hesselbjerg Christensen: ”Vel, jeg har også sett ”The Day After Tomorrow”, der Golfstrømmen kollapser og dramatiske klimaendringer inntreffer. Klimatologer er sterkt uenige om hvorvidt noe slikt virkelig kunne skje. Vi vet at Golfstrømmen ikke fantes for riktig lenge siden – i istiden. Nå befinner vi oss mellom istider, og det er ingen indikasjoner på at Golfstrømmen har stoppet på slike tidspunkter tidligere. På den annen side nærmer vi oss temperaturer som ikke har vært observert på meget lenge, og jeg kan ikke utelukke muligheten av at Golfstrømmen er svekket. Det er i hvert fall en joker i spillet, men under ingen omstendighet vil den meget hurtige endringen som fant sted i ”The Day After Tomorrow” kunne inntreffe”.

Den danske klimatologen understreker at de temperaturøkningene som er målt til nå ikke er unike i et langtidsskala-perspektiv. Fra forskning på boreprøver er det fastslått at temperaturen på Grønland ved enkelte anledninger har hoppet 4-6 grader, altså i samme område som forutsatt i ACIA-rapporten.

”Tidligere temperaturhopp har imidlertid skjedd under istider. Til nå har ikke temperaturen steget så meget, men spørsmålet er om vi er i ferd med å passere et kritisk punkt, hvor klimaet kommer så pass ut av balanse at det starter en ond sirkel. Akkurat nå kan vi ikke svare på det, men det hjelper meget å få oppdaterte satellittdata av høy kvalitet. Og jo lengre satellitten er i bruk, jo mer høykvalitet-analyser vil være i stand til å lage”, sier Jens Hesselbjerg Christensen.

Han tilføyer at Det danske meteorologiske institut også vil kunne bruke CryoSat-data i den daglige værvarslingen: ”Mengden av havis er en viktig faktor i utviklingen av været. Og siden målinger i Arktis er sjeldne, vil CryoSat utvilsomt bedre grunnlaget for våre daglige varsler”.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.