Jordobservasjon finner en rolle i miljøavtaler

24 juni 2002

Representanter for internasjonale grupper engasjert i noen av verdens mest presserende miljøproblemer er enige om at satellittbilder vil kunne bli til stor hjelp når miljøavtaler skal settes ut i livet. Mindre sikkert er hvilke bildebaserte produkter og tjenester som vil få betydning, hvordan de bør utvikles og hvordan de skal nå sluttbrukere – spesielt i fattige land – på raskeste og rimeligste måte.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.