Kartlegge galaksen og overvåke nabolaget

Gaia-satellitten mot en svart bakgrunn
5 juli 2004

Et av ESAs mest ambisiøse prosjekter tar sikte på å lage det mest nøyaktige kartet hittil over vår egen galakses milliarder av stjerner.

Gaia, en satellitt som vil ha med seg to av de mest følsomme kameraene som noensinne er laget, vil bli skutt opp i 2010.

Det vil ta fem år å kartlegge den enorme mengden objekter, der noen er uhyre lyssvake. Deretter vil det ta ytterligere tre år å plotte inn alt sammen i en gigantisk tredimensjonal databehandlingsmodell som ikke bare viser gjeldende posisjon, men også bevegelsesretning, farger og til og med kjemisk sammensetning.

Kort sagt vil Gaia produsere et helt nytt inntrykk av galaksen og alt som befinner seg der. Gaia vil produsere et stjernekart som kan brukes ved andre studier av rommet i fremtiden.

En annen spennende side ved dette fantastiske prosjektet er muligheten til å finne ukjente objekter – objekter vi ikke har visst om før Gaia fokuserer sine superfølsomme kameraer på dem. I tillegg til stjerner kan vi også finne andre objekter som er svært lyssvake, eller som befinner seg i områder ennå ikke grundig utforsket.

Gaia will probe the asteroid blind spot
Gaia vil undersøke den blinde flekken i asteroidebeltet

Et interessant område som vil bli utforske av Gaia, er den «blinde flekken» mellom Solen og jordbanen.

Fra Jorden kan vi observere dette området bare om dagen (og da bare i klarvær uten skydekke), men det er vanskelig å se små objekter som asteroider fordi sollyset gjør dem så godt som usynlige.

Disse asteroidene beveger seg iblant så nær Jorden at det kan være grunn til bekymring, men vi oppdager dem kanskje ikke før de har fjernet seg så langt fra Solen at de kan observeres gjennom et teleskop. En spesielt stor asteroidegruppe, de såkalte Atenene, går i bane mellom Solen og jordbanen.

Vi vet svært lite om disse asteriodefamiliene som følger samme bane. De krysser jordbanen med jevne mellomrom, noe som gjør dem til en potensiell trussel selv om de fleste av dem ikke utgjør noen reell fare for planeten vår. Likevel bør vi finne ut hvorfor de befinner seg der, hvor de har kommet fra og hva de består av.

Takket være fugleperspektivet fra verdensrommet og presisjonsteknologien egner Gaia seg perfekt for å overvåke Atenene og lignende asteroidefamilier i nærheten av Jorden.

Men utforsking av asteroider og objekter i vårt solsystem er bare en liten del av Gaias oppgave. Å oppdage nye objekter i solsystemet er bare et biprodukt av Gaias hovedoppdrag, som er nøyaktig beregning av posisjonen, bevegelsen og sammensetningen til mange millioner stjerner i vår galakse.

Denne informasjonen vil gi oss ny innsikt om livssyklusen til vår galakse og om hvordan fremtiden ser ut.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.