Rupes Tenuis ved nordpolen på Mars

Kilometertykk is på Mars

6 mars 2009

ESAs romsonde Mars Express avslører at isen på nordpolen på vår røde naboplanet er flere kilometer tykk. Du kan se de nyeste bildene fra Mars her.

Mars Express er ESAs romsonde i bane rundt den røde planeten. I fjor sommer fotograferte Mars Express de snødekte åsene på Rupes Tenuis ved nordpolen på Mars.

Bildene ble tatt ved cirka 81 grader nord og 297 grader øst, den 29. juli 2008. På de fleste av bildene tilsvarer en piksel rundt 41 meter av overflaten på Mars.

Til sammen dekker fotografiene et område på omtrent 44 000 kvadratkilometer. Det er nesten like stort som Nederland.

Rupes Tenuis og områdene rundt
Rupes Tenuis og områdene rundt

Rupes Tenuis ligger sør i polområdene ved nordpolen på Mars. 5500 kilometer mot sørvest ligger den vulkanske regionen Tharsis.

Rupes Tenuis sett i perspektiv
Rupes Tenuis sett i perspektiv

I dag er mesteparten av vannet som finnes på vår røde naboplanet bundet til polkappene.

Nye data fra Mars Express sin radar, Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS) avslører at både den nordlige og sørlige polkappen er rundt 3500 meter tykk.

Rupes Tenuis sett ovenfra, i svart-hvitt
Rupes Tenuis sett ovenfra, i svart-hvitt

Polisen består av frossent vann som er dekket av et opp til decimeter tykt lag av karbondioksid. Om sommeren, når temperaturen stiger, fordamper dette islaget direkte til karbondioksidgass.

Rupes Tenuis nadir view
Rupes Tenuis nadir view

Støv blåst inn av vinden legger seg i mørke lag over isen. I kalde perioder avsettes nye lag med snø og is. Denne vekslingen mellom avsetning og isdannelse skaper mørke og lyse lag i polisen. Disse lagene kalles for de polare lagvise avsetningene, the Polar Layered Deposits.

Rupes Tenuis sett ovenfra, med tekstforklaringer
Rupes Tenuis sett ovenfra, med tekstforklaringer

Øverst, midt på bildet, synes en kløft i landskapet. Den er mer enn 100 kilometer lang. Slike buktende kløfter er vanlige langs kanten av polkappen. Forskerne vet ennå ikke hvorfor slike strukturer dannes akkurat der. En annen slik kløft er Chasma Borealis, som er synlig til høyre på bildet.

Tredimensjonalt bilde av Rupes Tenuis
Tredimensjonalt bilde av Rupes Tenuis

I det nordlige polområdet finnes også lave, kjegleformete forhøyninger. Disse antas å ha blitt dannet av vulkansk aktivitet.

Men nye målinger indikerer at noen av forhøyningene kan være rester av et materiale som dekket området tidligere. Dette materialet kan være mer motstandsdyktig mot erosjon enn stoffet som dekker området i dag. Etter hvert som dagens dekke har erodert bort, har de kjegleformete forhøyningene kommet til syne.

Fargebildene er tatt ved hjelp av de tre fargekanalene i høyoppløsingskameraet High Resolution Stereo Camera ombord på Mars Express. Både perspektivbildet og det tredimensjonale bildet har blitt dannet ved hjelp av stereobilder tatt med dette kameraet.

For mer informasjon om bildene fra Mars Express, se listen over ofte stilte spørsmål, FAQ (frequently asked questions).

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.