Kontrollsenteret forbereder Venus-ankomst

Venus Express
27 mars 2006

Personalet i kontrollsenteret for Venus Express ved ESAs romoperasjonssenter er inne i den siste intense forberedelsesfasen før sondens ankomst til Jordens tvillingplanet 11. april.

Denne kritiske manøveren krever en avansert kombinasjon av grunnleggende fysikk, romteknologisk ekspertise og presise tidsberegninger.

Når Venus Express neste måned plasseres i bane, er dette første gang et ESA-fartøy kommer frem til Venus, en av solsystemets mest gåtefulle planeter.

Prosessen med å bringe sonden inn i en Venus-bane omfatter en rekke kommandosignaler, motoravfyringer og manøvre som skal bremse ned sonden fra en hastighet på 29 000 km/t relativt til Venus like før første motoravfyring til en hastighet som er ca. 15 prosent lavere, slik at Venus Express blir fanget opp av planetens gravitasjon.

Rette inn motoren for bremsing

Kontrollsenteret vil gi sonden beskjed om å begynne å rotere klokken 08.03 norsk tid 11. april, for å vende motordysen mot fartsretningen. Venus Express vil bruke hovedmotoren i ca. 51 minutter (brenntiden kan bli endret) fra klokken 09.19.

Sondens solcellepaneler vil også bli satt i en stilling som reduserer den mekaniske belastningen når motoren startes.

I løpet av de neste dagene vil flere motorstarter bli gjennomført for å senke Venus-banens høyeste punkt og justere laveste punkt . Det endelige målet er en 24-timers bane rundt drivhusplaneten i begynnelsen av mai.

Kritiske manøvre krever presise beregninger

Alle trinn må utføres i riktig rekkefølge, og sonden må bringes i riktig stilling før hovedmotoren avfyres, noe som i sin tur må skje på nøyaktig riktig tidspunkt. Den kritiske faktoren er at sonden kan bomme på ”vinduet” for oppfanging i planetens gravitasjonsfelt, noe som vil være ekstremt vanskelig å rette opp etterpå.

Mens motoren brenner, vil Venus Express forsvinne inn en radioskygge bak planeten, og radiokontakten med Jorden vil være brutt i nesten 10 minutter. Kontrollsenteret vil vente spent på ny radiokontakt når sonden kommer ut av radioskyggen klokken 09.56.

«Å plassere Venus Express i bane er en komplisert prosedyre. Den største utfordringen er at manøveren må utføres på riktig tidspunkt,» sier Jean-Baptiste Gratadour, en av de ansvarlige for innrettings- og banestyringssystemene for Venus Express ved ESOC og medlem av den store gruppen av ingeniører og forskere som nå forbereder ankomsten til Venus.

NASA gir direkte støtte

NASAs 70 meters antenne ved Madrid i Spania skal bidra når sonden skal manøvreres inn i banen rundt Venus. For rutineoperasjoner kommuniserer Venus Express via ESAs nye 35 meters antenne ved Cebreros i Spania.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.