'Kosmisk visjon': ESA's nye vitenskapsprogram

Four of ESA's space science missions
Rosetta
27 mai 2002

ESA PR 36-2002. Etter ESA's rådsmøte på ministerplan i Edinburgh i november 2001 foretok vitenskapsdirektøren en fullstendig revurdering av ESA's vitenskapsprogram. Revurderingen ble gjort i nært samarbeid med forskningsmiljøet, representert ved Rådgivende forskningskomité, industrien og medlemslandenes delegasjoner.

Resultatet av innsatsen ble presentert som forslag på det 99. møtet i ESA's Vitenskaps-programkomité på Andenes i Norge 22. og 23. mai. På møtet trakk vitenskapsdirektøren Venus Express forslaget, noe Vitenskaps-programkomitéen tok til etterretning. Forøvrig fikk den foreslåtte planen sterk støtte, og vitenskapsdirektøren ble anmodet om å starte gjennomføringen.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.