Liten, jordliknende planet oppdaget

En eksoplanet passerer foran stjernen sin
9 februar 2009

Romteleskopet COROT har funnet en liten, jordliknende planet utenfor vårt eget solsystem. Det er den minste planeten av sitt slag som hittil har blitt oppdaget.

Den nyoppdagete planeten har fått navnet COROT-Exo-7b. Den er spesiell fordi den er liten. Diameteren er mindre enn to ganger jordas omkrets.

I tillegg mener forskerne at planeten er en steinplanet på samme måte som jorda. Den går i bane rundt en stjerne som minner mye om vår egen sol.

Denne oppdagelsen er et svært viktig skritt på veien til å forstå dannelsen og utviklingen av vår egen planet, sier Malcolm Fridlund, ESAs prosjektforsker på COROT. - For første gang har vi oppdaget en planet som uten tvil er en steinplanet på samme måte som vår egen klode.

Nå gjenstår det for forskerne å forstå den spesielle planeten bedre og fortsette jakten på små og jordliknende planeter med COROT.

En ”havplanet”?

Forskerne vil nå undersøke tettheten til den nyoppdagete planeten nærmere. COROT-Exo-7b kan ha en fast overflate av stein som er dekket av flytende lava.

Det er også mulig at planeten tilhører en spesiell klasse av verdener som består like mye av vann som av stein. En slik ”havplanet” har aldri blitt funnet, men forskerne har teorier om dem.

I begynnelsen kan en slik planet tenkes å ha mye is på overflaten. Etter hvert som planeten blir dratt nærmere og nærmere stjernen sin, smelter isen og dekker planeten med flytende væske.

Knallhet

En illustrasjon av COROT

Men på tross av sine mange jordliknende egenskaper, har COROT-Exo-7b antakeligvis ikke noe liv slik vi kjenner det.

Den nyoppdagete planeten går nemlig svært nær stjernen sin og bruker bare 20 timer på en runde. Dermed er COROT-Exo-7b både svært varm og svært fuktig.

Forskerne regner med at temperaturen på overflaten ligger mellom 1000 og 1500 grader Celsius.

En sjelden oppdagelse

Så langt er det funnet rundt 330 planeter utenfor vårt solsystem. De kalles for ekstrasolare planeter, eller eksoplaneter. De fleste av dem er store gassplaneter som Jupiter og Neptun.

Svært få eksoplaneter på størrelse med jorda eller de andre steinplanetene i solsystemet vårt, Merkur, Venus og Mars, har blitt oppdaget. Det er fordi slike jordliknende planeter er ekstremt vanskelig å oppdage.

De fleste metoder for å oppdage eksoplaneter er indirekte og avhenger av planetens størrelse. Men COROT kan måle en planets overflate direkte, som er en fordel. Siden COROT befinner seg i rommet, kan teleskopet også utføre lenger observasjoner enn det som er mulig å gjøre fra bakken.

Ingen overraskelse

Kanskje ser det slik ut på overflaten til en jordliknende planet
Kanskje ser det slik ut på overflaten til en jordliknende planet

Forskerne oppdaget den nye planeten idet den gikk foran stjernen sin og skygget for lyset som ble observert av COROT. De er ikke helt overrasket over funnet.

Oppdagelsen av en slik planet kom ikke som noen komplett overraskelse, sier Daniel Rouan, forsker ved Observatoire de Paris Lesia. Han koordinerer arbeidet med COROT sammen med Alain Léger ved Institut d’Astrophysique Spatiale i Paris.

COROT-Exo-7b hører til en klasse med objekter som forskerne lenge har forutsagt vil finnes, sier Rouan. – Og COROT ble laget nettopp for å kunne oppdage dem.

Merknader:

Disse resultatene blir publisert i artikkelen ‘Transiting exoplanets from the CoRoT space mission VII. COROT-Exo-7b: The first super-earth with radius characterized’ av A. Léger , D. Rouan , J. Schneider , R. Alonso , B. Samuel, E. Guenther , M. Deleuil , H.J. Deeg , M. Fridlund, et al. som er sendt til forskningsjournalen Astronomy and Astrophysics.

COROT (planetary convection, rotation and transits) ledes av den franske romorganisasjonen CNES. ESA, Østerrike, Belgia, Tyskland, Spania og Brasil er samarbeidspartnere på prosjektet. Romteleskopet ble skutt opp i desember 2006 og er laget for å oppdage ørsmå endringer i lysmengden fra nære stjerner. Prosjektets hovedoppgave er å lete etter eksoplaneter og å studere det indre av stjerner.

Oppdagelsen ble gjort i samarbeid med flere teleskoper som tilhører mange ulike forskningsinstitusjoner og land: The European Southern Observatory i Paranal og La Silla i Chile, 80 centimeter-teleskopet ved the Canary Islands Astrophysics Institute, og the Canada-France-Hawaii Telescope på Mauna Kea på Hawaii (tilhører CNRS, CNRC og University of Hawaii).

For mer informasjon:

Daniel Rouan, CNRS seniorforsker, Observatoire de Paris Lesia
E-post: daniel.rouan @ obspm.fr

Alain Léger, CNRS seniorforsker, IAS
E-post: alain.leger @ ias.u-psud.fr

Malcolm Fridlund, ESA COROT prosjektforsker
E-post: Malcolm.Fridlund @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.