MSG-2 skutt opp

21 desember 2005

Den andre satellitten i MSG-2 (Meteosat Second Generation) serien ble skutt opp i dag, 21. desember, med en Ariane 5 fra Kourou i Fransk Guyana.

MSG-2 satellittene er utviklet av ESA for EUMETSAT, og skytes opp av Arianespace. Nyttelast nummer to om bord i Ariane 5 ved denne oppskytningen er Insat4A-satellitten, som har flere oppgaver (telekommunikasjon, kringkasting og meteorologi), og som eies av Indian Space Research Organisation (ISRO).

Behovet for meteorologiske data og bildeinformasjon har endret seg siden satellitterble tatt i bruk i værvarslingen(1977). EUMETSAT, i samarbeid med ESA, har derfor utviklet en andregenerasjon satellittsystemer, som vesentlig forbedrer tjenestene den eksisterende Meteosat-flåten tilbyr.

Fire satellitter vil kontinuerlig gi meteorologisk dekning frem til 2018. Siden oppskytningen av den første MSG-satellitten i 2002 er det blitt overført meteorologiske bilder hvert 15. minutt (mot hvert 30., som ved førstegenerasjonen av Meteosat-satellitter) på 12 spektralkanaler (istedenfor 3), dessuten vitale informasjoner for en rekke brukerområder innen værvarsling og overvåkning av klimaet og miljøet. ESA, på vegne av EUMETSAT, vil fortsette som leverandør av satellittene.

Gå til http://www.esa.int/msg for å se de siste nyhetene (på engelsk) om 'MSG launch special'.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.