Mars Express kartlegger nordlyset på Mars

Mars Express
21 november 2008

ESAs romsonde Mars Express har gjort den første kartleggingen av nordlyset på Mars. Nordlyset ser ut til å være forbundet med magnetiske mineraler på bakken.

Nordlyset på Mars ble oppdaget i 2004. Da viste målinger av ultrafiolett og infrarødt lyst utført ved hjelp av SPICAM-instrumentet ombord på Mars Express at vår røde naboplanet har nordlysaktivitet i atmosfæren.

Nå har nordlyset på Mars blitt kartlagt ved hjelp av SPICAM, radaren MARSIS og elektronspektrometeret ASPERA ombord på ESAs marssonde. Nordlyset ser ut til å oppstå i de områdene der Mars’ magnetfelt er sterkest.

MARSIS har tidligere observert overraskende høye mengder av elektroner i atmosfæren i disse områdene. De nye resultatene indikerer at det er disse magnetfeltene som danner nordlyset på Mars.

Skyldes ladde partikler

Fremtidige astronauter på Mars vil nok ikke få se et lysshow som det nordlyset danner på jorda.

På jorda finnes nordlys og sørlys i områder nær polene og skinner sterkt av både synlig og ultrafiolett lys. Det finnes også nordlys og sørlys på de store planetene i solsystemet, som Jupiter og Saturn.

Lyset oppstår når elektroner og andre ladde partikler følger planetens magnetfelt inn i atmosfæren og kolliderer med molekyler der.

Mesteparten av de ladde partiklene kommer fra sola og har blitt ført med solvinden gjennom rommet.

For svakt magnetfelt?

Illustrasjon av nordlyset på Mars

Vanligvis skyldes magnetfeltet som danner nordlyset gigantiske prosesser i planetens indre. Men Mars har ikke en slik aktivitet i kjernen. I stedet har krigsgudens planet lommer av magnetisme som dannes der det finnes magnetiske mineraler på og like under overflaten.

Dermed burde Mars’ magnetfelt være for svake til å skape farten som trengs for å lage nordlys. Hvordan elektronene får nok fart til å danne nordlyset er et mysterium.

- Kanskje er magnetfeltene på Mars koblet til solvinden og gir dermed en bane som elektronene kan følge, sier Francois Leblanc ved Service d’Aéronomie, IPSL/CNRS. Han leder forskningsgruppen som har kartlagt nordlyset på Mars.

Kanskje ikke synlig

Fremtidige astronauter til vår røde naboplanet vil nok likevel ikke få se et lysshow som det nordlyset danner på jorda.

- Det er ikke sikkert at Mars’ nordlys er sterkt nok til at det kan sees direkte, sier Leblanc. De sterke og klare fargene til nordlyset på jorda skyldes oksygen og nitrogen i atmosfæren. Mars har mye mindre av disse gassene i sin atmosfære.

Men selv om nordlyset på Mars ikke skulle være synlig uten instrumenter, gir de nye resultatene forskerne mer enn nok å gjøre.

- Det er et stort felt innenfor fysikken som vi nå må utforske for å kunne forstå nordlyset på Mars, sier Leblanc. - Takket være Mars Express har vi mange gode målinger som vi kan bruke.

Merknader:

Hvordan elektronene får nok fart til å danne nordlyset på Mars er et mysterium.

Den vitenskapelige artikkelen ‘Observations of aurorae by SPICAM ultraviolet spectrograph on board Mars Express: Simultaneous ASPERA-3 and MARSIS measurements’ av F. Leblanc et al.ble publisert den 22. august 2008 i Journal of Geophysical Research.

For mer informasjon:

Francois Leblanc, Service d’Aéronomie, IPSL/CNRS, France
E-post : Francois.Leblanc @ aerov.jussieu.fr

Agustin Chicarro, ESA Mars Express Project Scientist
E-post : Agustin.Chicarro @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.