Mars Express ser vann – vitenskapelige resultater

OMEGA-bilde tatt 18. januar av sydpolkalotten på Mars
23 januar 2004

ESA PR 06-2004.Mars Express, ESAs første Mars-sonde, vil være i sin endelige bane 28. januar. Sonden har allerede skaffet forbløffende resultater siden dens første instrument ble slått på 5. januar. Betydningen av de første data ble understreket av forskerne på en europeisk pressekonferanse ved ESAs operasjonssenter i Darmstadt, Tyskland, 23. januar.

OMEGA-observasjon av sydpolkalotten

"Jeg forventet ikke å kunne samle – bare én måned etter sonden gikk inn i bane rundt Mars 25. desember – så mange lykkelige forskere som ivrer etter å presentere sine første resultater” sa professor David Southwood, ESAs forskningsdirektør.

PFS shows different CO distribution in Northern and  Southern he
PFS viser ulik CO-fordeling på Mars´ nordlige og sydlige halvkule

Ett av hovedmålene for Mars Expressferden er å registrere vann i en av sine kjemiske tilstander. Gjennom sin første kartlegging av sydpolkalotten 18. januar har OMEGA, et kombinert kamera og infrarødt spektrometer, allerede påvist forekomster av vannis og karbondioksidis. Denne informasjonen ble bekreftet av PFS, et nytt, høyoppløselig spektrometer med uovertruffen nøyaktighet. De første PFS-data viser også at utbredelsen av karbondioksid er forskjellig på Mars’ nordlige og sørlige halvkule.

MaRS-instrumentet, en sofistikert radiosender og -mottaker, sendte 21. januar sitt første signal som ble mottatt på Jorden av en 70 meters antenne i Australia etter at det ble reflektert og spredt av Mars’ overflate. Denne nye måleteknikken muliggjør registrering av den kjemiske sammensetningen i atmosfæren, ionosfæren og overflaten til Mars.

ASPERA, et plasma- og atom-analyseinstrument, tar sikte på å besvare det grunnleggende spørsmålet om hvorvidt solvinderosjon førte til det nåværende fraværet av vann på Mars. De foreløpige resultatene viser en forskjell i trekkene mellom påvirkningen fra solvindområdet og målingene gjort i halen til planeten. Et annet spennende eksperiment ble utført av SPICAM-instrumentet (et ultrafiolett og infrarødt spektrometer) ved den første registrering noen gang under en stjerneformørkelse på Mars. Det har samtidig målt utbredelsen av ozon og vanndamp, noe som aldri har blitt gjort før, og fant at det er mer vanndamp der det er mindre ozon.

HRSC image of Reull Vallis 15 January 2004
Reull Vallis - HRSC-bilde fra 15. januar 2004

ESA viste også forbløffende bilder tatt med det høyoppløselige stereokameraet (HRSC). De dekker tilsammen 1,87 millioner kvadratkilometer av Mars’ overflate og omfatter ca. 100 gigabytes med behandlet data. Dette kameraet kunne også benytte en større skårbredde (opptil 4000 km) og dekke et større område i kombinasjon med høy oppløsning enn noen gang tidligere i utforskningen av solsystemet.

Dette gjorde det mulig å lage et imponerende bilde som med en lengde på 24 meter og en høyde på 1,3 meter ble båret gjennom møtesalen av en gruppe 10 år gamle barn på slutten av presseseansen.

Edelgard Bulmahn, Tysklands forsknings- og undervisningsminister, som også leder ESA-rådet på ministernivå, sa på pressekonferansen: ”Europa kan være stolt av denne ferden: Mars Express er en enorm suksess for det europeiske romprogrammet."

Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte:

ESA Media Relations Office
Tlf.: +33(0)1.53.69.7155
Faks: +33(0)1.53.69.7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.