Mars Express undersøker den røde planetens mest uvanlige avleiringer

Topographic divide between the Martian highlands and lowlands
1 november 2007

Radarsystemet på ESAs Mars Express har avdekket ny informasjon om noen av de mest mystiske avleiringene på Mars: Medusae Fossae-formasjonen. Radarsystemet har tatt de første direkte målingene av dybden og de elektriske egenskapene til materialene i disse avleiringene, og gitt oss nye hint om deres opprinnelse.

Medusae Fossae-formasjonen (MFF) er unike avleiringer på Mars. De er også et mysterium. Med en beliggenhet nær ekvator, langs skillet mellom høylandet og lavlandet, representerer de muligens noen av de yngste avleiringene på planeten. Grunnen til at man tror det, er den markerte mangelen på nedslagskratere i dette terrenget, til forskjell fra eldre områder.

MARSIS Radargram

Mars Express har samlet inn data fra dette området med et utstyr som har fått navnet MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding). Fra mars 2006 til april 2007 passerte Mars Express over området flere ganger, og tok radarlydbilder hver gang.

For første gang har disse radarlydbilden avslørt dybden på MFF-lagene, basert på tiden det tok for radarstrålen å bryte gjennom de øvre lagene til den ble reflektert tilbake av det faste fjellet under. “Vi visste ikke hvor tykke MFF-avleiringene var”, sier Thomas Watters, hovedforfatteren for resultatene ved Center for Earth and Planetary Studies, National Air and Space Museum, Smithsonian Institution, USA

Forskerne er spesielt opptatt av MFF-avleiringene, siden de er knyttet til områder som absorberer visse bølgelengder av bakkeradar fra jorden. MARSIS, derimot, fungerer ved bølgelengder der radarbølgene stort sett passerer gjennom MFF-lagene, og skaper ekko under overflaten når radarsignalet reflekteres av det som ligger under avleiringene.

Dataene fra MARSIS avslører de elektriske egenskapene til lagene. De antyder at avleiringene ikke er tettpakket, og kan bestå av løst, støvliknende materiale. Det er imidlertid vanskelig å forstå hvordan porøst materiale fra støv som vinden har samlet kan være flere kilometer tykt, og likevel ikke være trykt sammen under vekten av materialet som ligger øverst.

De elektriske egenskapene stemmer imidlertid også med lag med vannis, men det er ikke noe per i dag som tyder på at det finnes is i ekvatorialområdene på Mars. “Hvis det finnes vannis ved ekvator på Mars, må den være begravd minst flere meter under overflaten”, sier Jeffrey Plaut, en av de ledende MARSIS-forskerne ved Jet Propulsion Laboratory i USA. Årsaken til det er at vanndamptrykket på Mars er så lavt at eventuell is nær overflaten på Mars raskt ville fordampet.

Dermed forblir mysteriet med Medusae Fossae-formasjonen på Mars uløst.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.