Mars fra en avstand av 5,5 millioner kilometer. Bildet ble tatt 1. desember

Mars fra en avstand av 5,5 millioner kilometer

3 desember 2003

Dette bildet (opphavsrett ESA) ble tatt 1. desember av HRSC (High Reolution Stereo Camera) i ESA´s Mars Express. Sjefsforsker for kameraet er professor Gerhard Neukum. Bildet er prosessert ved DLR Institute for Planetary Research, som også var involvert i utviklingen av kameraet, og ved Freie Universitaet Berlin.

Bildet viser Mars fra en avstand av omkring 5,5 millioner kilometer. Planeten fremtrer på en uvanlig måte fordi den er belyst slik vi aldri ser det fra Jorden. Solen skinner på deler av den vestlige halvkule, men over en tredjedel av Mars-skiven ligger i skygge. De mørke trekkene øverst er deler av Mars´ nordlige lavlandsområder, der det muligens fantes hav for milliarder av år siden.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.