Mount Etna våkner til liv

Mount Etna
21 januar 2011

Nye bilder fra ESAs satellitt Envisat viser skyene av vulkansk aske som Mount Etna spydde ut i atmosfæren 11. januar. Satellittdata gjør overvåkingen av aktive vulkaner og askeskyer lettere.

Mount Etna på Sicilia er den høyeste og mest aktive vulkanen i Europa. Den har stadig vekk utbrudd og holdes godt øye med.

Fra 11. januar økte den vulkanske aktiviteten på Mount Etna. Det nådde høydepunktet kvelden 12. januar. Da slynget vulkanen ut flammer og aske hundrevis av meter opp i luften.

Skyen fra utbruddet var synlig fra rommet og ble fotografert av ESAs store jordobservasjonssatellitt Envisat (bilde 1).

I skyen fra Mount Etna var det også store mengder svoveldioksid som svevde ut over Middelhavet. Bilde 2 viser skyen av svoveldioksid. Det ble tatt av instrumentet Atmospheric Infrared Sounder ombord på NASAs jordobservasjonssatellitt EOS-AQUA.

Dataene i bilde 2 ble prosessert av Norsk institutt for luftforskning (NILU), som en del av ESAs databrukerelement (Data User Element).

Jordobservasjonsdata som dette kan brukes for å holde øye med askeskyer fra vulkaner for å ivareta luftfartssikkerhet før, under og etter vulkanutbrudd.

Vulkansk aske setter fly på bakken

Sulphur dioxide plume over Mediterranean
Sky av svoveldioksid

Da vulkanen Eyjafjällajökull på Island hadde utbrudd i mars og april 2010, pøste den ut enorme mengder vulkansk aske. Askeskyen drev med vinden sørøstover til Europa.

Fordi vulkansk aske ødelegger motorene i fly, ble omtrent samtlige fly over hele Europa satt på bakken, med fullt kaos i flytrafikken som resultat.

I 1995 ble egne sentre, Volcanic Ash Advisory Centres (VAACs), opprettet for å samle informasjon om skyer av vulkansk aske som mulige farer for luftfart.

For å kunne avgjøre om fly kan bevege seg trygt under eller over en sky av vulkansk aske, og for bedre kunne forutsi bevegelsen til slike skyer, trenger VAAC mer nøyaktig informasjon om høyden og plasseringen av skyene.

Satellittdata for vulkanovervåking

Ash plume development from Iceland's volcano
Askeskyen fra Island

Nettopp slike data er hovedfokuset for ESAs prosjekt Support to Aviation for Volcanic Ash Avoidance (SAVAA).

Målet er å danne et system som kombinerer satellittdata med meteorologiske vinddata for å modellere høydeprofilen til askeskyer etter vulkanutbrudd. Disse dataene kan så brukes i operative tjenester som VAAC.

Boeing-747 engines of flight BA-009
Ødelagt flymotor

Forskere ved Avdelingen for atmosfære og klimaforskning ved Institutt for Luftforskning i NILU er med på SAVAA-prosjektet. De leverte data til modellen av askeskyens bevegelser etter vulkanutbruddet på Island.

I menyen til høyre kan du lese mer om Mount Etna og arbeidet med å bruke satellitter for å holde øye med vulkaner og spore askeskyer.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.