Nå skal MARSIS-antennebom nummer to settes ut

MARSIS´ antennebom nummer to skal settes ut til uken
8 juni 2005

Grundige analyser etter at den første 20 meters antennebommen til MARSIS-instrumentet på ESA´s Mars Express kom på plass har ført til en beslutning om å sette ut bom nummer to.

Forsinkelsen skyldtes problemene som oppsto med den første bommen tidlig i mai: Ett av leddene (det tiende) låste seg ikke, men teknikerne ved ESOC (ESA´s Spacecraft Operations Centre) løste saken ved å vende den kalde siden av bommen mot Solen. Oppvarmingen fikk leddet til å gå i lås 10. mai.

Erfaringene fra den gang ble brukt i gjennomføringen av nye simuleringer og i utarbeidelsen av nye retningslinjer for utsetting av bom nummer to. Disse retningslinjene omfatter en ekstra soloppvarmingsfase for å sikre at alle ledd låser seg.

Utsettingen av bom nummer to er planlagt utført i tidsrommet 13. til 21. juni.

Utsetting av den 7 m lange tredje bommen er ikke ansett som kritisk. Den vil skje først når ESOC har gjenopprettet kontakt med med Mars Express og gjennom prøver forvisset seg om at bom nummer to er på plass og låst, dessuten at sonden oppfører seg som den skal.

Når det er gjort, vil MARSIS bli klargjort i løpet av noen uker før radaren begynner å studere Mars´ ionosfære på dagtid og undersøke planeten under overflaten når det er natt.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Fred Jansen
Mars Express mission manager
fjansen @ rssd.esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.