Nærmere forbindelse mellom European Space Agency og Ungarn

4 april 2003

ESA PR 23-2003. Mandag 7. april i Budapest undertegnet Kálmán Kovács, Ungarns informatikkminister, og Jean-Pol Poncelet, ESA's direktør for strategi og samfunnskontakt, på vegne av generaldirektør Antonio Rodotà, en ”Avtale for europeiske samarbeidsland”, den første i en serie.

Dette nye juridiske verktøyet er tenkt å erstatte bestående samarbeidsavtaler mellom ESA og europeiske land som ønsker å etablere en nærmere forbindelse med romorganisasjonen, kanskje med henblikk på en senere tilslutning til Konvensjonen. Under denne avtalen vil Ungarn delta i ESA-programmer innenfor blant annet romforskning og radionavigasjon.

Det ungarske romkontoret skal være utførende partner i Ungarn. ESA har på sin side utnevnt Henk Olthoff i en lederstilling med spesielt ansvar for europeiske samarbeidsland. Olthoff vil arbeide direkte med Elöd Both, administrerende direktør for Det ungarske romkontoret.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Henk Olthoff (ESA)
Telefon: +3171 565 4350

Elöd Both (HSO)
Telefon: +361 3010 969

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.