Navn og designerlogo lansert for Paolo Nespolis romfergeoppdrag til ISS

Esperia Mission logo
24 juli 2007

ESA PR 26-2007. Den europeiske romorganisasjonen [European Space Agency] (ESA) og Den italienske romorganisasjonen [Italian Space Agency] (ASI) kunngjorde i dag at de har valgt navn for det forestående oppdraget til astronauten, Paolo Nespoli, som er medlem av STS-120-manskapet som skal være med på en romfergeoppskyting i oktober.

Oppdraget har fått navnet Esperia etter det antikke greske navnet for den italienske halvøya.

Navnevalget gjenspeiler hvordan Nespolis romfergeoppdrag til Den internasjonale romstasjonen [International Space Station] (ISS) kommer til å bli en oppvisning av europeisk teknologi med leveringen av den italienskbygde Node 2. Det gjenspeiler også det faktum at denne flymuligheten har sin opprinnelse i ASIs visjonære engasjement som har gått ut på å levere tre trykkisolerte konteinere (Multi-Purpose Logistics Modules, eller MPLM-er) til NASA i henhold til en bilateral avtale der utviklingen av slike er betrodd til italiensk industri.

Som følge av denne avtalen fikk ASI seks flymuligheter. Det tette samarbeidet mellom ESA og ASI førte til at Nespoli, et medlem av Det europeisk astronautkorpset [European Astronaut Corps], ble utvalgt til denne flymuligheten som ASI fikk. Den første av disse flymulighetene fikk Umberto Guidoni, som var ti dager om bord i ISS i april 2001.

En avtale mellom ESA og ASI når det gjaldt fellesadministrasjon av dette viktige oppdraget ble undertegnet 19. juni 2007 under Paris Air Show, Le Bourget, mellom ASIs president, professor Giovanni F. Bignami, og ESAs direktør for Human Spaceflight, Microgravity and Exploration, Daniel Sacotte.

I tråd med denne avtalen betrodde ASI framstillingen av en oppdragslogo til den verdensberømte designeren Giorgetto Giugiaro og hans selskap, ItalDesign SpA, i henhold til en sponsoravtale. Den fantasifulle logoen viser hvordan Esperia-oppdraget er nøkkel for fullføringen av ISS-monteringen og også hvordan dette markerer et steg fremover i utforskningen av rommet, en oppgave der Italia og ASI er nøkkelaktører i Europa og på den internasjonale arena.

“Italia er en av de største europeiske aktørene innen romfartsvirksomheten” uttalte Simonetta di Pippo, direktør for ASIs program for vitenskap om og utforskning av rommet (Osservazione dell’Universo). ”Som navnet tilsier, er Esperia-oppdraget et eksempel på Italias langsiktige forpliktelse når det gjelder romforskningen og vår visjon og våre ambisjoner for fremtiden. Det er også nok et eksempel på Italias industrielle kapasitet, som vi bygger på for å befeste våre investeringer innenfor de europeiske romprogrammene, i særdeleshet Aurora-utforskningsprogrammet.

Espeeria-oppdraget kommer til å være Nespolis første flyoppdrag. Under det kompliserte monteringsoppdraget kommer han, som et medlem av STS-120-mannskapet på sju, til å ha en stor rolle under installasjonen av Node 2 (bygget av Thales Alenia Space) i tilknytningen til koordineringen av aktivitetene inne i romfartøyet under de fire romspaserturene. Hans øvrige ansvarsområder kommer til å omfatte ledelsen av et felles ESA/ASI-program knyttet til menneskets fysiologi og biologiske eksperimenter samt å bistå under vedlikeholdet og driften av systemene om bord i orbiteren.

“Node 2 som er den første europeiskbygde noden som skytes opp, er av avgjørende betydning for ISSs fremtid,” uttalte Daniel Sacotte. “Den skal ha oppgaven som en sammenkoblingskorridor for ESAs Columbus-laboratorium, USAs Destiny-laboratorium og det japanske Kibo-laboratoriet samt være festepunkt for Japans HII Transfer Vehicle. Den kommer også til å ha en docking-adapter for romfergen og tjene som festepunkt for MPLM-ene. Vitenskapsmenn og teknikere over hele verden venter spent på at modulen skal bli trygt levert.”

Et annet aspekt med Esperia-oppdraget er at det italienske departementet for sosial solidaritet er involvert. For å understreke at alle europeiske borgere har rett til like muligheter, skal Nespoli representere alle europeiske og italienske borgere under flyturen og skal ha med seg en rekke vitnesbyrd fra dette departementet ut i bane rundt jorden.

For mer informasjon:

Franco Bonacina, Head of Media Relations Office
Communication Department
ESA, Paris
Tel: +33 (0)1.53.69.71.55
Fax: +33 (0)1.53.69.76.90
Email: media @ esa.int

Piero Messina
Dir. Human Spaceflight, Microgravity & Exploration
Coordination Office - HME-CO
ESA, Paris
Tel.: +33 6 87715126
Piero.messina @ esa.int

Francesco Rea
ASI - Head of Media Relations Office
Tél. : +39 06 8567235/7
Fax : +39 06 8416265
Email : francesco.rea @ asi.it

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.