Navnekonkurranse for neste store oppdrag på romstasjonen

ESAs konkurranse skal gi Frank De Winnes lange opphold i rommet det rette navnet
18 september 2008

I mai 2009 drar ESAs astronaut, belgiske Frank De Winne, til den internasjonale romstasjonen (ISS). Der skal han være i hele seks måneder. ESA arrangerer nå en konkurranse for å finne det rette navnet til oppdraget.
Under oppdraget skal De Winne utføre ulike vitenskapelige eksperimenter som har blitt utviklet av forskere fra hele verden. I tillegg skal han demonstrere ulike typer teknologi og undervise fra rommet.

Europa satser på bemannet romfart

De Winnes oppdrag er en del av Europas langsiktige satsing på bemannet romfart og romforsking. ESAs deltakelse i ISS-programmet er et springbrett for bemannet romforskning for hele Europa.

Europa har levert Columbus-laboratoriet og det første av romforsyningsfartøyene ATV til romstasjonen. Europa er nå i en god posisjon for å spille en essensiell rolle i de neste store, internasjonale romfartsoppdragene, som for eksempel til ISS, månen, og videre ut i rommet.

Frank De Winnes lange opphold på romstasjonen vil være med på å forberede denne romforskningen og vil ha positive følger også her på jorda.

Oppdragets europeiske navn

I forbindelse med De Winnes store oppdrag, arrangerer ESA nå en konkurranse for å finne Europas navn på det neste lange oppholdet på romstasjonen. Vinnernavnet vil bli det offisielle europeiske navnet på oppdraget.

Konkurransen er åpen for alle som bor i ESAs medlemsland*. Vinneren vil motta logoen for oppdraget, signert av de europeiske astronautene, i glass og ramme.

Slik deltar du

Navnet må reflektere de følgende sidene ved oppdraget:

Europa utforsker rommet
Utforsking ligger i den menneskelige natur. Europa har en lang tradisjon på å utforske jorda og vil leve opp til dette i utforskingen av rommet.

Europa har sitt eget forskningslaboratorium, Columbus, i rommet
Europa bruker Columbus ombord på romstasjonen for vitenskap, teknolog og undervisning. Dette kommer til gode på jorda.

Planeten vår ser blå ut fra rommet på grunn av alt vannet
Vann er grunnleggende for alt liv. Rent vann er nødvendig for livet til alle mennesker på jorda.

Merk også

• Forslaget må inkludere oppdragets navn og en forklaring på hvorfor dette navnet bør brukes til ESAs oppdrag.
• Forslaget må illustrere alle tre sidene ved oppdraget.
• Forslaget skal være på maks en A4 side med 12 punkts skrift og enkel linjeavstand.
• Navnet skal være et ord eller en kort kombinasjon av ord, og ikke personnavn (med mindre det er et navn fra mytologi og har en kjent symbolsk betydning).
• Du kan sende forslaget på e-post til mission.name@esa.int. Du kan skrive forslaget i selve e-posten eller legge det ved som et Word-dokument. Vedlegget må ikke være større enn 3 MB.
• Uansett hvilken e-postadresse du sender forslaget fra, vær så snill å ta med ditt fulle navn, alder, adresse og telefonnummer i e-posten. Dette er svært viktig. Om du vinner, må vi kunne kontakte deg.
• Bruk 'Mission Name Competition' som subject line i e-posten din. Da er vi sikker på at e-posten din ikke blir fjernet av spam filteret.
• Forslagene må være i postboksen til mission.name@esa.int innen klokken 18.00 norsk tid den 15. october 2008. ESA er ikke ansvarlig for forsinkelser eller tap av e-post.
• Forslagene må være på engelsk. Er du usikker på om du har oversatt forslaget riktig, send det inn likevel. Så lenge ideen er interessant og kan forstås, vil det bli vurdert. Vinner du vil du få hjelp til å oversette forslaget.
• Vinnerforslaget vil bli offentliggjort på ESAs nettsider i november 2008, med vinnerens navn og mulig lenke til vinnerens nettsted.
• Ved å sende inn forslag, gir konkurransedeltakeren tillatelse til ESA å publisere vinnerens navn og navneforslag. Alle rettigheter for bruk av navneforslaget, som beskrevet her, og til bruk i all senere kommunikasjonsøyemed, blir gitt til ESA.
• Alle forslag er individuelle. Vi tar ikke mot forslag fra grupper eller organisasjoner.
• Ved å sende inn forslag, bekrefter deltakeren at bidraget er deres eget arbeid og ikke kopiert fra noen annet verk. ESA har ikke ansvar for å bekrefte at forslagene er autentiske.
• Ved å sende inn forslag, bekrefter deltakere som er under 18 år at deres foreldre eller verger har blitt informert om konkurransen og aksepterer reglene for innsendelse som er beskrevet her.
• Ansatte i ESA, eller deres familiemedlemmer, kan ikke delta i konkurransen.

Innbyggere i følgende stater kan delta i konkurransen: Østerrike, Belgia, Den tsjekkiske republikken, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.