Nordlys og sydlys er forskjellige

Cluster probes the mysteries of the black aurora
Ny, satellittbasert forskning viser at det er forskjell på nordlys og sydlys
13 april 2005

Norske forskere er involvert i oppdagelsen av forskjellen på nordlys og sydlys, eller aurora borealis og aurora australis.

I en pressemelding for noen dager siden fortalte den amerikanske romorganisasjonen NASA at nordlyset slett ikke viser seg å være et speilbilde av sydlyset. Oppdagelsen er gjort ved en analyse av bilder fra satellittene Polar og IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration). På bildene fremgår tydelig at polarlyset beveger seg og endrer karakter basert på vinkelen Jordens magnetfelt danner med Solen og på forholdene i solvinden.

Forskerne bak oppdagelsen er knyttet til NASA, University of Iowa og University of California at Berkeley. Men også Universitetet i Bergen er involvert – forskere her har lang erfaring i studiene av nordlyset fra rommet, og har dessuten bygget deler av røntgenkameaet PIXIE i Polar satellitten.

Arbeidet har fått de norske forskerne til å foreslå at det bygges og skytes opp to satellitter konstruert for å observere de to polarlys-områdene samtidig.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.