Norge bygger opp telemedisin-kompetanse

Portable Telemedical Workstation DELTASS, I-DISCARE
I-Discare
10 februar 2005

Det ESA-støttede telemedisin-prosjektet I-Discare ble tatt i bruk for å hjelpe ofrene etter tsunami-katastrofen i Østen i slutten av desember. En av aktørene i I-Discare er Nasjonalt senter for telemedisin ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

I-Discare, som er beregnet på å knytte mobile grupper hjelpearbeidere til sykehus via satellitt, ble brukt i kyststrøk hardt rammet av tsunamien. Når ny informasjon om en pasients tilstand dukker opp under transporten, vil den bli tilføyet skadelappen. Ved fremkomsten til sykehuset er personalet dermed godt orientert, noe som naturligvis er til stor hjelp ved behandlingen.

I-Discare er et samarbeidsprosjekt mellom Medes (Frankrike), Elsacom (Italia) og Norges Nasjonalt senter for telemedisin. I evalueringen av utstyr utviklet for å håndtere logistikken ved store ulykker, har prøver vært utført blant syv brukere i Europa.

Kompetansesenter

Portable Telemedical Workstation
Portable Telemedical Workstation

Nasjonalt senter for telemedisin i Tromsø er en egen avdelig ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Senteret ble opprettet i 1993, og har i dag omkring 100 tilsatte. Formålet er å være et kompetansesenter, det vil si utvikle og prøve tjenester som kan brukes av operative enheter.

ESA-støtte

I-Discare prosjektet er finansiert av ESA. Den europeiske romorganisasjonen har tidligere finansiert beslektede prosjekter, for eksempel Telemedicine via Satellite Services (1999-2000) og Telany (2001-2003). Telemedicine via Satellite Services var en studie med formål å finne hvilke satellittsystemer som var tilgjengelig og hvilke som var under utvikling. Det ble også testet enkelt satellittutstyr. Telany gikk ut på å demonstrere hvordan telemedisin kan benyttes om bord i en båt med toveis kommunikasjon til et medisinsk senter.

Prosjektene har gitt god innsikt i hvordan satellittkommunikasjon kan brukes i telemedisinsk sammenheng.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.