Norsk Galileostasjon åpnet i Antarktis

Norges statsminister, Jens Stoltenberg, åpner Galileostasjonen og TrollSat i Dronnings Maud Land i Antarktis
25 januar 2008

Ingress: Lørdag 19. januar 2008 la Norges statsminister Jens Stoltenberg ned grunnsteinen til den norske Galileostasjonen ved TrollSat i Antarktis.

Europas eget satellittbaserte navigasjonssystem, Galileo, åpner i 2013. Galileo blir et globalt navigasjonssystem med totalt 30 satellitter i bane.

Galileo vil gjøre Europa uavhengig av USAs GPS-system. De to navigasjonssystemene vil likevel kunne brukes sammen. Det europeiske systemet vil også kunne brukes sammen med GLONASS, det russiske satellittbaserte navigasjonssystemet.

Så langt omfatter Galilei-programmet den eksperimentelle satellitten Giove-A, som ble skutt opp 28. desember 2005. Men det vil bli lagt flere satellitter til navigasjonssystemet. I 2008 blir den neste satellitten til Galileo skutt opp, Giove-B.

Galileo får satellittstasjoner over hele verden. Den mest sørlige stasjonen blir ved den norske forskningsbasen Troll i Dronning Mauds Land i Antarktis.

Grunnsteinen lagt ned

Lørdag 19. januar 2008 la Norges statsminister Jens Stoltenberg ned grunnsteinen til Galileostasjonen i Antarktis. Innvielsen av Galileostasjonen var et av høydepunktene på statsministerens reise til Antarktis.

"Dette er viktig for det europeiske samarbeidet som ivaretas av EU og sikrer Norge en ledende posisjon fremover," sa Stoltenberg under markeringen som fulgte nedleggelsen av grunnsteinen.

I sin tale la statsministeren vekt på at Galileo er Europas viktigste romprosjekt, med betydelige industrielle muligheter for deltakerlandene, både i form av direkte leveranser til Galileo og ved å legge til rette for leveranser til andre romprogrammer.

Norge har, gjennom sitt medlemskap i ESA, deltatt i definisjonsfasen av Galileo med 10 millioner norske kroner. Norge deltar også i utviklingsfasen av navigasjonssystemet med 120 millioner norske kroner.

Kvalitetssikring

Satellittantennen på Trollbasen
Satellittantennen på Trollbasen i Dronning Mauds Land i Antarktis

Galileostasjonen ved Troll i Antarktis skal sikre at signalene i navigasjonssystemet er nøyaktige og av god kvalitet.

"Etablering av en Galileo sensorstasjon ved Troll, gir prosjektet en unik mulighet til å verifisere satellittsystemet fra Antarktis," sa Rolf Skatteboe, administerende direktør i Kongsberg Satellite Services (KSAT).

KSAT er firmaet som eier og driver satellittstasjonen. Til dette formålet samarbeider KSAT nært med Norsk Polarinstitutt.

Det er infrastruktur som Polarinstituttet og Det Norske Miljøverndepartementet har etablert i Antarktis, som har gjort det mulig å realisere satellittstasjonen.

Norge bidrar også med en satellittstasjon på Svalbard i Arktis til Galileo.

TrollSat

Galileostasjonen på Antarktis opprettes sammen med TrollSat. TrollSat er en stasjon for mottakelse av signaler fra ulike satellitter, inkludert flere av ESAs satellitter som ikke er en del av Galileo.

Satellittstasjonen vil motta informasjon fra og kontrollere satellitter i polare baner Slike satellitter sirkulerer rundt jorda 14 ganger i døgnet. De er svært viktige for en effektiv overvåking av miljøet.

TrollSat vil i første omgang motta data fra jordobservasjonssatellitten Envisat. Envisat eies og drives av ESA. Også data fra flere av den amerikanske romorganisasjonen NASAs satellitter vil bli lest ned ved stasjonen.

Milepæl

Naturen er mektig ved den nye Galileostasjonen og TrollSat
Naturen er mektig ved den nye Galileostasjonen og TrollSat i Antarktis

TrollSat eies og drives av KSAT. Med satellittstasjonen i Dronning Mauds Land blir KSAT den eneste i verden som kan lese ned data fra polarbanesatellitter både over Arktis og Antarktis.

TrollSat ble også åpnet av statsminister Jens Stoltenberg under hans reise i Antarktis. Den norske statsministeren plugget selv i forbindelsen til satellittene i bane.

"Åpningen av TrollSat er en milepæl for en effektiv miljøovervåking fra satellitter," sa statsminister Stoltenberg. "Det er i tråd med norske polartradisjoner å utnytte Antarktis til dette formålet.”

Miljøovervåkning

Teltleiren ved Trollbasen der statsministeren
Teltleiren ved Trollbasen der statsministeren og resten av følget hans bodde under oppholdet ved basen

"Satellittstasjonen er viktig for å kunne ta i mot data som skal brukes i nær sanntid, som informasjon om miljøtilstand, vind og andre meteorologidata," sa Rolf Skatteboe, administrerende direktør i KSAT.

Målingene og bildene fra rommet vil gi viktig informasjon til forskningsprosjekter som pågår i det internasjonale polaråret, som for eksempel kartlegging og overvåkning av isbreer og havis i Antarktis.

Kongsberg Satellite Services teller rundt 75 ansatte i Tromsø og på Svalbard. Selskapet er 50/50-prosent eid av Norsk Romsenter Eiendom AS og Kongsberg Defence & Aerospace, som er en del av Kongsberg Gruppen.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.