Norsk Hurtigrute-skip brukt i MERIS-validering

Hurtigrute-skipet MS Trollfjord
12 mai 2005

Det norske Hurtigrute-skipet MS Trollfjord ble på turen Bergen-Shetland-Skottland-Irland-England-Bergen i påsken benyttet til validering av MERIS-instrumentet i ESA´s miljøsatellitt Envisat.

I romterminologien blr ordet validering vanligvis brukt om kontroll av instrumenter i for eksempel satellitter for å sikre at oversendte brukerdata er så nøyaktige som mulig. Kontrollen har vært viktig i utnyttelsen av ESA´s miljøsatellitt Envisat, og har pågått siden oppskytningen i mars 2002.

"FerryBox"-utstyret

På norsk side er NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) involvert i kontrollen av MERIS (Medium Resolution Imaging Spectrometer), et instrument som måler sollys reflektert av Jorden og som primært brukes til registrering av havfarger – data som kan skaffe informasjon om havflatens innhold av blant annet klorofyll og sedimenter. Kjennskap til havfargen bidrar til vår forståelse av havets karbonsyklus, de termiske egenskapene til de øverste lagene, næringskjeden og kystsonene.

VAMP (Validation of MERIS data Products) er et prosjekt som med finansiering fra ESA og Norsk Romsenter har gjort det mulig for NIVA å drive valideringsarbeid, og ved hjelp av det EU-støttede ”FerryBox” prosjektet har kommersielle skip vært benyttet. Utstyr for in-situ målinger ble installert i Hurtigrute-skipet MS Trollfjord, som på en 11-dagers tur i påsken besøkte Shertland, Greenock (Skottland), Isle of Man og Dublin (Irland), Portsmouth (England) og Edinburgh (Skottland) før det vendte tilbake til utgangspunktet, Bergen.

MERIS-bilde som viser alger i Nordsjøen

”Systemet om bord foretok kontinuerlige målinger av klorofyll, temperatur og salinitet (saltinnhold). Skipet er dessuten utstyrt med en sensor for måling av refleksjonskoeffisienten for vann, som kan brukes direkte for validering av signalene MERIS plukker opp,” forklarer forsker Kai Sørensen ved NIVA. ”Automatisk vannprøvetaking er meget viktig for arbeidet. Vitenskapelig personell fra NIVA deltok på turen, og prøver ble tatt på omkring 100 steder.”

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.