Ny Ariane 5 bærerakett klar for oppskytning i november

10-tonns Ariane
11 november 2002

28. november er datoen for oppskytning av Europas nye 10 tonns bærerakett. Forberedelsene er godt i gang ved Europas oppskytningsbase i Fransk Guiana, der en serie vellykkede simulerte nedtellinger er gjennomført.

Den nye Ariane 5 bæreraketten, kalt 10-tonns Ariane, består av et nytt kryogenisk øvre trinn utstyrt med den velprøvede og pålitelige HM-7B motoren brukt på Ariane 4. Frem til nå har Ariane 4 utført i overkant av 100 problemfrie oppskytninger og således gjort seg fortjent til betegnelsen Ariane-arbeidshesten.

10-tonns Ariane, utviklet av ESA med støtte fra medlemslandene, bekrefter vekstpotensialet som er bygget inn i den opprinnelige Ariane 5 konstruksjonen. Europa vil nå for første gang være i stand til å plassere nyttelaster på over 10 tonn i geostasjonær bane. 10-tonns Ariane er gode nyheter også for potensielle kunder som kan få behov for oppskytning av tyngre satellitter og/eller kunder som er interessert i å dele en oppskytning slik at kostnadene per kilogram i bane blir mindre.

Nye kryogeniske armer vil bli brukt for å

Årsaken er at 10-tonns Ariane på tross av den økte løfteevnen bare er en tanke dyrere i produksjon men likevel mer fleksibel enn tidligere Ariane-raketter. Den kan dessuten besørge oppskytning av to store satellitter takket være et nytt, større nesedeksel. I et stadig mer aggressivt og konkurransepreget marked forventes 10-tonns Ariane ganske snart å erstatte Ariane 4 som Ariane-arbeidshesten.

Gjennom de siste årene er det gjennomført utviklingsarbeid for å tilpasse den europeiske oppskytningsbasen til den nye bæreraketten. Et lengre øvre trinn gjorde det nødvendig å heve hoveddøråpningen i bygningen for sluttmontering mer enn 4 m. Oppskytningstårnet er også forlenget slik at drivstoffrør når frem til trinnet.

Flere fullskala-prøver er gjennomført, den første i midten av oktober og den siste 5. november. Her var det snakk om å transportere raketten til oppskytningsområdet for fylling av det kryogeniske kjernetrinnet og det nye kryogeniske ESC-A øvre trinnet med drivstoff slik at simulerte nedtellinger kunne gjennomføres. Én av dem fortsatte til tenning av Vulcain 2 hovedmotoren og operasjon i 14 sekunder. Vulcain 2 er en versjon av Ariane 5 hovedmotoren med økt skyvkraft.

Det er disse vellykkede simuleringene som har muliggjort prosedyrene for de siste forberedelser og nedtellingen, dessuten fastsettelsen av 28. november som dato for første oppskytning av Europas nye Ariane-bærerakett.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.