Ny direktør for bæreraketter i ESA

New Director of Launchers
Antonio Fabrizi, nyutnevnt direktør for bæreraketter i ESA
1 mai 2003

ESA PR 27-2003. På et møte i romorganisasjonens hovedkvarter i Paris 25. april utnevnte ESA´s Råd italieneren Antonio Fabrizi til direktør for bæreraketter. Utnevnelsen gjelder for en fireårs-periode.

Antonio Fabrizi, 55, ble uteksaminert som maskiningeniør ved ”La Sapienza” universitetet i Roma. Fra 1975 til 1989 hadde han flere stillinger i FiatAvio-selskapet BPD, og var blant annet ansvarlig for Ariane-forstudier.

I 1990 ble han tilsatt som sjef for nye forretningsområder i FiatSpazio, og i 1993 ble han satt til å lede Romtransport-enheten i BPD. Mellom 1997 og 1999 hadde han samme oppgave i FiatAvio/UBS, der ansvaret også omfattet Cyclone og Vega-programmene.

Siden 2000 har Fabrizi vært Vice-President for Romsektoren i FiatAvio og således ansvarlig for all romvirksomhet i selskapet. I tillegg har han flere tillitsverv (i for eksempel Europropulsion, Regulus pluss Arianespace) og er President samt Director General i Vegaspazio.

Antonio Fabrizi etterfølger Jean-Jacques Dordain, nåværende direktør for bæreraketter, som bli ny generaldirektør i ESA fra 1. juli i år.

For ytterligere informasjon, kontakt:

ESA, Media Relations Service
Telefon: +331 5369 7155
Faks: +331 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.