Ny periode med sengeleie for frivillige kvinnelige forsøkspersoner

Marjo Järvinen
16 juni 2005

I Toulouse har tolv kvinner frivillig ligget 60 dager til sengs for å simulere de fysiologiske virkningene av vektløsheten på menneskekroppen. Nå søker forskergruppen aktivt etter tolv nye kandidater for å kunne fortsette eksperimentet og utdype resultatene.

I begynnelsen av juni ble de tolv frivillige fra den første fasen av WISE (Women International Simulation Experiment) studien gradvis «satt fri», etter hvert som oppfølgingen av returen til oppreist stilling ble fullført ved klinikken for rommedisinskje studier ved MEDES (Institut de Médecine et de Physiologie Spatiale) i Toulouse.

I to måneder har disse tolv kvinnene ligget utstrakt med en helling på 6°, med føttene litt høyere enn hodet, for å utløse de samme kroppslige fenomener som forårsakes av lange perioder med vektløshet. De var inndelt i tre grupper på fire, for å kunne studere virkningene av mottiltak iverksatt for å motvirke tap av muskel-, vann- og benmasse samt reduksjon av visse funksjoner (for eksempel hjertefunksjon og bevegelighet). Mens én kontrollgruppe ikke utførte noen spesiell aktivitet, drev en «treningsgruppe» regelmessig fysisk trening og en annen gruppe fikk servert en dose kosttilskudd sammen med sine daglige måltider (visse aminosyrer som er basiskomponentene i proteiner).

Frivillige til fase 2

For fase 2, som kommer til å starte i september, søker ESA, CNES og MEDES etter 12 nye frivillige fra hele Europa.

«Det internasjonale aspektet ved utvelgelsen er også viktig for de psykologiske faktorene», sier Peter Jost. «Besetningen på fremtidige romferder av lang varighet kommer til å være blandet og internasjonalt; vi vet imidlertid at den psykologiske likevekten spiller en vesentlig rolle for den fysiologiske balansen».

Kvinnene må være mellom 25 og 40 år gamle, ha god helse, være ikke-røykere og dekket av et trygdesystem. Av praktiske grunner må de også snakke flytende fransk eller engelsk. Under denne vitenskapelige studien vil det for øvrig bli gjort daglige analyser og ultralydundersøkelser av de frivillige for å forebygge enhver risiko for blodproppdannelse.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Peter Jost
Koordinator WISE
ESA/ESTEC
Tlf: +31 71 565 66 12

Didier Schmitt
Ansvarlig for programmene "les Sciences du Vivant"
ESA/ESTEC
Tlf: + 31 71 565 48 88

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.