Ny samarbeids- og partnerskapsavtale mellom ESA og Russland

This cooperation is a tangible building block for a strategic pa
Den russiske utenriksministeren Igor S. Ivanov og den europeiske romorganisasjonens generaldirektør Antonio Rodotà
12 februar 2003

ESA PR 09-2003. I ESA´s hovedkvarter undertegnet i dag den russiske utenriksministeren Igor S. Ivanov og den europeiske romorganisasjonens generaldirektør Antonio Rodotà en avtale om samarbeid og partnerskap i utforskning og bruk av rommet for fredelige formål.

Avtalen erstatter en overenskomst fra 1990 mellom ESA og Sovjetunionens regjering. Den reflekterer dermed den geopolitiske utvikling som har funnet sted det siste tiåret, og åpner for et utvidet samarbeid og et reelt partnerskap mellom ESA og Russland.

Den russiske regjering har utpekt den nasjonale fly- og romorganisasjonen Rosaviakosmos som sin representant ved gjennomføring av avtalen.

ESA og Rosaviakosmos er på forhånd involvert i et nyttig samarbeid innenfor en rekke områder som bemannet romfart, mikrogravitasjonsforskning, jordobservasjon, satellittnavigasjon og romforskning. Avtalen undertegnet i dag vil gi nye muligheter for samarbeid på felter som bæreraketter, med vekt på fremtidig bærerakett-teknologi og oppskytning av russiske raketter fra Kourou, dessuten utforskningen av planeter med sonder og bemannede romfartøyer.

”Dette samarbeidet er et konkret utgangspunkt for et strategisk partnerskap mellom Europa og Russland”, uttalte Rodotà ved undertegnelsesseremonien. ”Vi er rede til å fortsette og bygge ut vårt lange samarbeid med Russland til fordel for begge parter”.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.