Ny snøvarsling fra satellitt

Snøkart
5 november 2010

Nå får vi hjelp fra rommet til å hanskes med Kong Vinter. ESAs snøvarslingstjeneste GlobSnow giR informasjon om snødekke og snømengde like etter at den har falt.

Selv om vi i Norge er godt vant til snø, kan den likevel forårsake transportproblemer, oversvømmelser og flom.

På den nordlige halvkule endrer snødekket seg med årstidene. Her kan snøen variere i areal fra 20 til 40 millioner kvadratkilometer.

Det tilsvarer 2000 til 3000 kubikkilometer med vann, eller 1 million olympiske svømmebasseng.

Snøinformasjon i nær sanntid

Heavy snow closes roads
Stengte veier

Snø er også et av de viktigste elementene i jordas klima-, vær- og vannsystemer. Kjenner forskerne snøen og forholdene rundt den, kan de gjøre avanserte klimastudier.

Men det lave antallet meteorologiske stasjoner i fjerne områder av Eurasia og Nord-Amerika gjør at det er vanskelig å kartlegge snøen nøyaktig og beregne hvor mye som finnes av den.

Det er dette GlobSnow vil hjelpe med. Den nye tjenesten kartlegger snødekket ved hjelp av europeiske og amerikanske jordobservasjonssatellitter. Satellittene dekker enorme landområder raskt og nøyaktig, uansett vær.

GlobSnow gir informasjon om snødekke og snømengde i nær sanntid gratis på internett. Tjenesten er nå inne demonstrasjonsfasen som skal gå i ett år.

Prosjektet ledes av Det finske meteorologiske institutt og er utført sammen med partnere. En av dem er Norsk Regnesentral.

Lange tidsserier av data

Vanninholdet i snø

Flere forskningsinstitusjoner vil bruke dataene fra GlobSnow i hydrologisk modellering, flomvarsel og styring av vannressurser.

GlobSnow bruker også de fremste metodene i feltet til å generere 30 år med snødata til bruk i klimaforskning.

Når forskere skal identifisere og analysere klimatrender og endringer over tid er kontinuerlige satellittdata over lange tidsrom helt essensielt.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.