Trailer for the education DVD 'Ingredients for Life: On Earth and in Space'

Nye undervisningsprodukter bringer romfarten inn i klasserommet

19 september 2008

ESA har gitt ut en ny undervisnings-DVD og et tredimensjonalt (3D) læreverktøy. De blir en del av ESAs undervisningsprodukter for bemannet romfart som lærere kan bruke i klasserommet.

En ny generasjon DVDer

For å holde tritt med den siste utviklingen, holder ESAs direktorat for bemannet romfart på å utvikle et nytt sett med DVDer. Ingrediensene for liv: på jorda og i verdensrommet kalles den første DVDen i serien.

Ingrediensene for liv: på jorda og i verdensrommet' ser på ingrediensene som livet på jorda er avhengig av, og som gjør planeten vår til et så vakkert og ideelt sted å leve. DVDen er delt inn i kapitler om det som trengs for å opprettholde livet på jorda. Den tar også for seg hvordan ESA holder på å utvikle teknologi som etterlikner disse prosessene i verdensrommet over kortere og lengre tidsrom.

Målgruppen for DVDen er elever i den videregående skolen, i alderen 16 til18 år.

Øvelser på datamaskin

ISS 3D Teaching Tool - Space Challenge 1

Det tredimensjonale læreverktøyet er interaktivt og minner om et dataspill. Der skal elevene arbeide seg gjennom flere oppdrag i og utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppgavene er utarbeidet i henhold til europeiske fagplaner. Dette produktet gir lærerne et flerspråklig verktøy for undervisning om romfartsemner til elever i alderen 12 til18 år.

Begge produktene er tekstet på alle 12 språkene til ESAs medlemsland , og kommer med en lærerveiledning og en brukerveiledning.

Slik får du tak i dette

Lærere i ESAs medlemsland* kan bestille en gratis kopi av DVDen eller 3D-læreverktøyet (kan også lastes ned av lærere og elever) ved å fylle ut skjemaet på http://esa-hme-education.org/.

VIKTIG - les nøye før du bestiller:

  • Kun lærere har rett til å motta fysiske kopier av DVDen og 3D-læreverktøyet. Elever og andre brukere kan registrere seg for å laste ned 3D-læreverktøyet.
  • I henhold til ESAs retningslinjer kan vi bare distribuere dette materialet gratis til de 17 medlemslandene i ESA. Vi kan dessverre ikke distribuere materialet til skoler eller utdanningsinstitusjoner i andre land. Vær oppmerksom på at ugyldige forespørsler vil bli slettet.
  • Der det er aktuelt, vennligst bruk ENGELSK når du fyller ut felt om yrke, undervisningsfag og annet.
  • Du trenger bare å klikke én gang på knappen for å sende inn bestillingen.

For mer informasjon:

isseducationteam[@]esa.int

* ESAs medlemsland er Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.