Nytt ESA-initiativ finansierer satellittkommunikasjon-nyskapninger i små og mellomstore bedrifter

European/Canadian SMEs reach outstanding results
European and Canadian SMEs reach outstanding results in ESA Programmes
21 mai 2002

ESA PR 34-2002. ESA (European Space Agency) kunngjorde 21. mai en nummer to, utvidet finansieringsrunde for F/U-nyskapninger innen sastellittkommunikasjon i små og mellomstore bedrifter.

»»» Hele historien på engelsk

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.