Nytt instrument i MSG-1 gir viktig informasjon om Jordens klima

First GERB images
First GERB images taken on 12 December 2002
13 desember 2002

ESA PR 81-2002. GERB-instrumentet i MSG-1 (Meteosat Second Generation 1) satellitten gjorde sine første målinger 12. desember. Resultatet av slike målinger er bilder som identifiserer sannsynlige områder for netto økning eller reduksjon av energi i Jordens klimasystem.

Det var ESA som tok initiativ til forskningsinstrumentet GERB (Geostationary Earth Radiation Budget), som vil gjøre det mulig for eksperter å studere Jordens strålingsbalanse og dens potensielle innflytelse på klimaet. Om bord i Eumetsats geostasjonære MSG-1vil det gi kontinuerlige målinger som dekker halvparten av Jorden.

Eva Oriol-Pibernat, som er ESA´s operasjonssjef for MSF, uttrykker det slik: ”GREB vil fra et fast punkt i bane gjøre oss i stand til å følge hvordan viktige klimaparametre utvikler seg. Ved å kombinere disse resultatene med data samlet av ESA-satellittene Envisat og ERS-2, vil Europa kunne bidra vesentlig til overvåkningen av klimaet og miljøet”.

The GERB instrument
GERB

GERB er et avsøkende radiometer med to bredbåndkanaler, én følsom for den samlede strålingen Jorden avgir, mens den andre bare dekker et begrenset bølgelengdebånd. Forskjellen mellom de to kanalene gir en antydning om energien som Jorden utstråler til rommet, og kan således brukes for å skaffe et estimat over energien som driver Jordens klimasystem. Sammen med SEVIRI, hovedkameraet på MSG-1, vil GERB dessuten gjøre det mulig for forskere å studere rollen skyer eller vanndamp spiller i strålingsbalansen og dermed klimamodellene.

GERB-utviklingen har vært støttet vitenskapelig av en internasjonal gruppe ledet av professor J. Harries ved Imperial College i London. En viktig del av finansieringen kom fra Stobritannias NERC (Natural Environment Research Council). Instrumentet ble bygget av et europeisk konsortium ledet av Strobritannias RAL (Rutherford Appleton Laboratory) sammen med Belgias RMI (Royal Meteorological Institute) og AMOS (Advanced Mechanical and Optical Systems), dessuten Italias Officine Galileo. GERB-instrumenter vil også bli benyttet på MSG-2 og MSG-3, bekostet av Eumetsat.

MSG-programmet består av tre avanserte meteorologiske satellitter og drives av ESA/Eumetsat i fellesskap. ESA utviklet den første satellitten, og anskaffer de øvrige på vegne av Eutelsat. Sistnevnte definerer brukerkravene, og er ansvarlig for alle oppskytninger, bakkesegmentutvikling og systemoperasjon i minst 12 år. Anskaffelsen av en fjerde satellitt i samme familie blir diskutert.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.